ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ผลสำรวจ ระบุคนส่วนใหญ่อยากได้ ปตท.กลับมาเป็นของรัฐ

4.77K 20

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบกว่าร้อยละ 77 อยากให้รัฐบาลนำบริษัท ปตท.กลับมาเป็นของรัฐ เพื่อจะได้ใช้น้ำมันราคาถูก และกว่าครึ่งหนึ่งมองว่าราคาน้ำมันในประเทศแพงมาก

นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจคความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง มุมมองของคนไทยที่มีต่อ ปตท. และการปฏิรูปพลังงาน โดยสำรวจระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม จากประชาชนทั่วประเทศ 1,249 หน่วยตัวอย่าง

ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนต่อการดำเนินกิจการของ ปตท.เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลต่างๆ พบว่าประชาชนร้อยละ31.79 มองว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ปตท.รองลงมาร้อยละ 21.30 ระบุว่าเป็นการดำเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเท่าๆ กัน ร้อยละ 17.77 ระบุเป็นการดำเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของบุคลลากรและผู้บริหารปตท. ร้อยละ 14.73 ระบุว่า เป็นการดำเนินกิจการเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ส่วนความมคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อนำ ปตท.กลับมาเป็นของรัฐ พบว่าประชาชนร้อยละ 77.34 ระบุว่าควร เพราะประชาชนต้องการใช้น้ำมันราคาถูก หรือเป็นราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บู้ริโภค เป็นการควบคุมตรวจสอบถึงความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ ไม่ให้เป็นการผูกขาดกับ ปตท.แต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะถือว่าพลังงานเป็นสมบติของประเทศชาติ

ส่วนร้อยละ 9.13 ระบุว่า ไม่ควร เพราะเอกชนมีสิทธิ์ในการบริหารงาน หากให้รัฐบาลเข้ามา ควบคุมหรือบริหารจัดการ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในเรื่องผลประกอบการและความโปร่งใส การทุจริต คอร์รัปชั่นและรัฐบาลยังขาดเสถียรภาพหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบายต่างๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ส่วนความคิดเห็นต่อราคาน้ำมัน พบว่าร้อยละ 50.20 ระบุว่า ราคาแพงมากรองลงมาร้อยละ 35.95 ระบุว่า ราคาค่อนข้างแพง ร้อยละ 12.01 ระบุว่ามีราคาที่เหมาะสม ร้อยละ 0.56 ระบุว่่า ค่อนข้างถูก


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend