ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์....เร่งปรับกลยุทธ์ส่งออก

483 0

กระทรวงพาณิชย์ เร่งปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการส่งออก หลังพบ 10 ปีที่ผ่านมา ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

รองปลัดพาณิชย์ อัมพวัน พิชาลัย บอกว่าจากผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พบว่าในช่วง 10ปีที่ผ่านมา ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้การส่งออกแบบดั้งเดิมในลักษณะเชิงการแข่งขันด้วยราคา การรับจ้างผลิต หรือการส่งออกสินค้าที่ไม่ตอบสนองกับความต้องการของโลก อาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไป

แต่กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะต้องตอบสนองต่ออุปสงค์ในตลาดโลกมากขึ้น ไทยต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดและภูมิภาคใหม่ ๆ ที่มีอำนาจซื้อเพิ่มสูงขึ้น และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ ในขณะเดียวกันต้องรักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาดดั้งเดิมไว้

โดยการกำหนดกลยุทธ์การส่งออกต้องให้เหมาะสมกับตลาด การบุกเบิกขยายตลาดและวางรากฐานการค้าต้องกระทำควบคู่ไปกับการเจรจาเอฟทีเอ นอกจากนี้ ไทยยังต้องปรับสินค้าส่งออกของประเทศ เน้นสินค้าที่โลกมีความต้องการและเติบโตสูง และสินค้าที่เป็นที่ต้องการในตลาดเฉพาะ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend