โปรแกรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ อินชอน 2014

โปรแกรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ อินชอน 2014 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน ชิง 24 เหรียญทอง เฉพาะนักกีฬาไทยลงแข่งขัน

กรีฑา5รอบคัดเลือก วิ่ง 100 ม.ชาย (จิระพงศ์ มีนาพระ, รัตนพล  โสวัน), วิ่ง 100 ม.หญิง (ขวัญฤทัย ปากดี, ทัศพร วรรณกิจ), วิ่ง 400 ม.ชาย (วิษณุ โพธิ์ศรี, ศรีขรินทร์ วรรณสา), วิ่ง 400 ม.หญิง (อัจจิมา เอ่งฉ้วน), รอบชิงชนะเลิศ ขว้างค้อนชาย (ตันติพงษ์ เพชรไชยา) เริ่ม 16.30 น.
แบดมินตัน1หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ, ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ, คู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ, หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ เริ่ม 11.00 น.
โบว์ลิง-ทีม 3 คนชาย-หญิง เริ่ม 07.00 น.
มวยสากลสมัครเล่น    -    รุ่นฟลายเวทหญิง (51 กก.) โสภิดา สะทุมรัมย์, รุ่นไลท์เวทหญิง (60 กก.) ทัศนมาลี ทองจันทร์, รุ่นเวลเตอร์เวทชาย (69 กก.) อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ เริ่ม 12.00 น.
จักรยาน2ไทม์ไทรอัล บุคคลชาย-หญิง (จันทร์เพ็ง นนทะสิน) เริ่ม 09.30 น.
กอล์ฟ-รอบที่ 3 ทีม-บุคคลชาย (แดนไท บุญมา, เนติพงศ์ ศรีทอง, กษิดิศ เล็บครุฑ, ตะวัน พงศ์พันธุ์),ทีม-บุคคลหญิง (สุภมาส แสงจันทร์, เบญญาภา นิภัทร์โสภณ, บุษบากร สุขพันธ์) เริ่ม 05.20 น.
เรือใบ-รอบที่ 7-8-9 เริ่ม 09.00 น.
ตะกร้อ-ทีมชุดหญิง รอบรองชนะเลิศ ไทย-เวียดนาม เริ่ม 12.30 น.
ยิงปืน6ยิงเป้าบินสกีตทีม-บุคคลหญิง (สุธียา จิวเฉลิมมิตร, นัชชา สุทธิ์อาภรณ์, อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข), ปืนยาว 3 ท่าทีม-บุคคลชาย (นภิส ต่อตั้งพานิช, วราวุธ มัจฉาชีพ, เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ) เป้าวิ่งทีม-บุคคลชาย เริ่ม 07.00 น.
เทนนิส-รอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว (ดนัย อุดมโชค), หญิงเดี่ยว (ลักษิกา คำขำ), คู่ผสม (ดนัย อุดมโชค/แทมมารีน ธนสุกาญจน์, สรรค์ชัย รติวัฒน์/เพียงธาร ผลิพืช) เริ่ม 09.00 น.
วอลเลย์บอล    -ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทย-คาซัคสถาน เริ่ม 10.00 น.
วอลเลย์บอลชายหาด-รอบรองชนะเลิศ ทีมหญิง ไทย (ยุพา ภูครองพลอย/อุษา เต็นปักษี)-ไทย (วรภัสสร รดารงค์/ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี), จีน-จีน เริ่ม 11.00 น.
มวยปล้ำ4รุ่น 48 กก.หญิง (มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ), รุ่น 63 กก.หญิง (จรัสรวี อุดหนุน)