นักกีฬาไทย ในเอเชียนเกมส์ วันพุธที่ 24 ก.ย.

ตารางแข่งขัน เอเชียนเกมส์ อินชอน 2014 วันพุธที่ 24 กันยายน ชิง 38 เหรียญทอง เฉพาะที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน

ว่ายน้ำ7ผีเสื้อ 100 ม.ชาย, ฟรีสไตล์ 200 ม.หญิง (ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง, เบญจพร ศรีพนมธร), กบ 100 ม.ชาย (รดมยศ มาตเจือ, ณัฐพงษ์ เกษอินทร์), ผีเสื้อ 200 ม.หญิง (ภัทรวดี กิตติยะ, สุธาสินี แป้นแก้ว), เดี่ยวผสม 400 ม.ชาย, กรรเชียง 100 ม.หญิง (เจนจิรา ศรีสอาด), ฟรีสไตล์ 4x100 ม.ชาย (รอบคัดเลือกเริ่ม 07.00 น. รอบชิงชนะเลิศเริ่ม 17.00 น.)
แบดมินตัน-หญิงเดี่ยว รอบแรก (รัชนก อินทนนท์, ณิชชาอร จินดาพล), ชายคู่ รอบแรก (มณีพงศ์ จงจิตร/นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร, วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ/ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม), ชายเดี่ยว รอบแรก, หญิงคู่ รอบแรก/รอบ 2 (ดวงอนงค์ อรุณเกสร/กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย/พุธิตา สุภจิรกุล) เริ่ม 07.00 น.
ยิงธนู-คันธนูโค้งกลับทีม-บุคคชาย รอบคัดเลือก (วิทยา ทำว่อง, อิศรินทร์ ไทยเอื้อ, คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์) เริ่ม 08.00 น.
มวยสากลสมัครเล่น-แบนตัมเวทชาย (56 กก.) ดอนชัย ทาธิ, เวลเตอร์เวทชาย (69 กก.) อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์ เริ่ม 12.00 น., ไลท์เวทชาย (60 กก.) สายลม อาดี เริ่ม 17.00 น.
ขี่ม้า-ศิลปะการบังคับม้าทีม-บุคคล (พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา, ร.ต.สุภาพ ขาวงาม, ศุภณัฐ วรรณกุล, พรหมธร กิ่งวรรณ) เริ่ม 06.00 น.
ยิมนาสติก5ฟลอร์ชาย, ม้าหูชาย, ห่วงชาย (ราชวัตร แก้วปัญญา)
ฮอคกี-ทีมหญิง ไทย-มาเลเซีย เริ่ม 11.00 น.
เรือพาย7กรรเชียงหญิง 2 คน พายคู่ (พุทธรักษา นีกรี/จนา รักเหล่า) , กรรเชียงไลท์เวทชาย 2 คน พายคู่ (จารุวัฒน์ แสนสุข/พรธวัช อินลี), กรรเชียงชาย 4 คน พายคู่ (สิฏฐกาญจน์ ไพศาลวรรณ/พูลลาภ ไหมเกิด/เปรม นามประเทือง/นวมินทร์ ดีน้อย), กรรเชียงหญิง 4 คน พายคู่ (เมธินี ระรื่น/ทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย/มัตติกา มณีแก้ว/สาวิตรี เหล่าสูงเนิน) เริ่ม 08.40 น.
ตะกร้อ-ทีมชุดชาย รอบแรก ไทย-อินเดีย, ทีมชุดหญิง รอบแรก ไทย-อินเดีย เริ่ม 07.00 น.
ยิงปืน4ปืนสั้นยิงเร็วทีม-บุคคลชาย (เอกคทา อัตตนนท์, วรพล กุลชัยรัตนา, ศรียานนท์ การดี) , ปืนยาวท่านอนทีม-บุคคลหญิง (สุภมาส วันแก้ว, ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์, สุนันทา มัจฉาชีพ) เริ่ม 07.00 น.
วอลเลย์บอล-ทีมชาย รอบแรก ไทย-พม่า เริ่ม 15.00 น.