"เจ้าภาพ" แจกบัตรฟรีชมเอเชียนเกมส์

กระทรวงวัฒนธรรม, กีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ระบุว่า ต้องการให้ครอบครัวหลากวัฒนธรรม, แรงงานอพยพและนักศึกษาต่างชาติ มีโอกาสเข้าชมการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ที่เมืองอินชอน จึงได้แจกบัตรเข้าชมการแข่งขันฟรีให้กับคนเหล่านี้