สกอตแลนด์เริ่มใช้สิทธิ ลงประชามติแยกตัว

ผู้มีสิทธิออกเสียงในสกอตแลนด์ ออกไปใช้สิทธิลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อแยกตัวออกจากอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงวันนี้ตามเวลาไทย หลังอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมา 307 ปี

ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องตอบคำถามในบัตรลงประชามติที่ว่า "สกอตแลนด์ควรจะเป็นประเทศเอกราชหรือไม่ โดยงานนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิมากถึงกว่า 4 ล้าน 2 แสน 8 หมื่นคน หรือ 97% ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ขณะที่ผลโพลล์ล่าสุดที่ออกมาเมื่อวานโดย สกอตเซ็น ศูนย์วิจัยอิสระ ระบุ มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวเป็นเอกราช 52% และผู้เห็นด้วย 48% โดยไม่รวมผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจอีก 8%