น้ำมันขยะใช้ปรุงอาหารของไต้หวันลามไปฮ่องกง

น้ำมันจากขยะที่ผ่านการรีไซเคิลทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารในไต้หวันได้ส่งผลกระทบลุกลามไปถึงฮ่องกงแล้ว ทำให้ทางการฮ่องกงต้องเรียกเก็บคืนอาหารไปตรวจสอบว่าใช้น้ำมันชนิดนี้ในการปรุงอาหารหรือไม่