หลังนายกสภาวิศวกร กมล ตรรกบุตร เปิดแถลงข่าวกรณี ตึกถล่ม สาเหตุ/แนวทางการป้องกัน และความรับผิดชอบของวิศวกร ที่ อาคาร วสท.ซึ่ง 1 ในมาตรการคือ เตรียมเร่งผลักดันกฏหมายควบคุมอาคาร รายละเอียดจะเป็นอย่างไร คุณอโณทัย สกุลทอง รายงานสด จากอาคาร วสท.