ฉายรอบสื่อไปแล้วสำหรับ "My house บ้านขังวิญญาณ"

ฉายรอบสื่อกันไปแล้วสำหรับภาพยนตร์ไทย My house บ้านขังวิญญาณ เล่าเรื่องราวความน่ากลัวของบ้านที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง โดยหวังว่าจะมีความสุขในอนาคต แต่ทั้งหมดต้องพังทลายลง เมื่อพบว่าบ้านของนั่นมีผี