ชาวอินเดียใช้สิทธิเลือกตั้งในรัฐใหญ่ ที่จะชี้ผู้ชนะ

อินเดียเริ่มลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 3 ที่จำกัดเฉพาะใน 13 รัฐและกรุงนิวเดลี และคาดว่าผลคะแนนของวันนี้จะเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะของการเลือกตั้งมาราธอนที่ทยอยจัด 9 วันจนถึงกลางเดือนหน้า