svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เคล็ดลับโคขุนคุณภาพเจาะลึก โคเงินล้าน

  เคล็ดลับโคขุนคุณภาพเจาะลึก   3 ปัจจัยที่ทำให้โคมีคุณภาพที่ดี ประกอบไปด้วย การเลือกหญ้าอย่างไรให้เหมาะสม พื้นที่เลี้ยงต้องมีมากน้อยเพียงใด หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพโค ทั้งหมดถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพที่ดี  ไม่เพียงแต่สายพันธุ์เท่านั้นที่มีผล แต่การเลี้ยงดูอย่างใส่ใจก็มีผลต่อการเลี้ยงมากเช่นกัน  

01 มีนาคม 2567

 

เคล็ดลับโคขุนคุณภาพเจาะลึก

 

3 ปัจจัยที่ทำให้โคมีคุณภาพที่ดี ประกอบไปด้วย การเลือกหญ้าอย่างไรให้เหมาะสม พื้นที่เลี้ยงต้องมีมากน้อยเพียงใด หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพโค ทั้งหมดถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงโคให้มีคุณภาพที่ดี 


ไม่เพียงแต่สายพันธุ์เท่านั้นที่มีผล แต่การเลี้ยงดูอย่างใส่ใจก็มีผลต่อการเลี้ยงมากเช่นกัน