svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

26 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบเที่ยวชมธรรมชาติต้องมาเยือนแหล่งนิเวศ และชมกาแฟรักษาป่า พร้อมลิ้มลองรสชาติกาแฟ ออร์แกนิคแท้ๆ ถึงแหล่งเพาะปลูก ที่ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

กาแฟอินทรีย์ รักษาป่า ภูชี้เดือน กาแฟอาราบิก้าออร์แกนิกบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ เซ็นทรัล ทำ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน ตั้งใจปลูกด้วยความใส่ใจใต้ต้นไม้ที่รักษาไว้เพื่อร่มเงาที่เหมาะสม สำหรับการเติบโตของต้นกาแฟและเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมกับชุมชน

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

 

จากเดิมที่ภูชี้เดือนเคยเป็นเขาหัวโล้นเพราะการถางพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งส่งผลต่อชุมชนบนที่สูง และที่ราบด้วย เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมีการตัดไม้ทำลายป่า ฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นเมื่อจะปลูกกาแฟจึงต้องเริ่มจากการปลูกพืชให้ร่มเงาเสียก่อน

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

 

เซ็นทรัล ทำ ได้เข้าไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ภูชี้เดือนปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกจากเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมี มาเป็นการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ โดยการคัดต้นพันธุ์แท้ ทริปปิก้า มัลเดอริ่ง จากต่างประเทศ มาปลูกในผืนป่าธรรมชาติบนพื้นที่ภูชี้เดือน เชียงราย ความสูง 1,300-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

 

ด้วยสภาพผืนป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้ทั้งร่มเงาความชื้น และอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดี ประกอบกับมีผลไม้ป่านานาชนิดที่ขึ้นในพื้นที่ อาทิ เบอรี่ พลับ ท้อ บ๊วย กล้วยป่า และดอกไม้ป่านานาพรรณ ซึ่งเมื่อผลไม้ ดอกไม้ป่าเหล่านี้ร่วงหล่น ก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติอย่างดีให้กับต้นกาแฟ ซึ่งการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผล จะแนะนำให้ปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน อย่างน้อยก็ 4-5 ชนิด เมื่อพอมีร่มเงาจึงปลูกกาแฟแซมเข้าไปได้  

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

ช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตชั้นเลิศจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี จากช่อดอกสีขาวหอมละมุนในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมจนเป็นผลอ่อนสีเขียวเข้มในเดือนเมษายน และใช้เวลาบ่มเพาะความสมบูรณ์ของเมล็ดนานถึง 9 เดือนเต็มจนสุกปลั่งดั่งอัญมณี เป็นผลกาแฟเชอรี่สีแดงสดในช่วงเดือนธันวาคม ผลผลิตทุกเมล็ดล้วนได้รับการเอาใจใส่ ดูแล สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยเผ่าม้ง

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

 

เริ่มด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยค่อยๆ บิดเมล็ดกาแฟผลสุกแดงจัด จากขั้วทีล่ะเมล็ด ทีล่ะเมล็ด ทนุถนอมให้เมล็ดกาแฟคงความสมบูรณ์จนกว่าจะถึงโรงคัดแยกผลผลิต ผ่านกรรมวิธีล้าง สี คัดเลือกเอาแต่เมล็ดกลมสมบูรณ์ ไปตาก อบ คั่ว จนได้กลิ่นรสกาแฟแห่งดอยผ่าหม่น ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว และภูชี้เดือน กลิ่นกรุ่น ละมุน ดั่งน้ำผึ้งป่า ที่หอมหวานด้วยผลไม้ป่า ดอกไม้ป่า นานาชนิด ผสมผสานกลิ่นรสอย่างลงตัว ดื่มด่ำ รสชาติกาแฟเข้มข้น...ขมนิด แรกสัมผัส แต่กลับหอมหวานติดปลายลิ้น

 

 

ถือว่าเป็นการปลูกกาแฟด้วยวิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเกษตรที่ช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำและกักเก็บคาร์บอนสู่ดินและต้นไม้ ลดละเลิกการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก  การปลูกกาแฟรักษาป่าเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ลดปัญหาหมอกควัน ปัญหาสารเคมี ปัญหาการปลูกพื้นเชิงเดี่ยว ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ปรับพื้นที่จากการทำไร่เลื่อนลอย เป็นการปลูกกาแฟรักษาป่ากว่า 1,500 ไร่ และ ในปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 6 ล้านบาท มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 84 ราย

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

 

ในปี 2566 นี้ยังคงสนับสนุนปัจจัยในการผลิตอย่างครบถ้วน ได้แก่ โรงเรือนแปรรูปกาแฟ โกดัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟ เป็นต้น ทั้งยัง จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเยือนแหล่งนิเวศและชมกาแฟรักษาป่า พร้อมลิ้มลองรสชาติกาแฟออร์แกนิคแท้ๆ ถึงแหล่งเพาะปลูกอีกด้วย

 

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

ในส่วนของการตลาด เซ็นทรัล ทำ ได้เข้าไปพัฒนาเมล็ดกาแฟภายใต้แบรนด์ good goods ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP มาจำหน่ายที่ร้าน good goods และ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในรูปแบบเครื่องดื่มและเมล็ดกาแฟ จนได้รับรางวัลสำหรับ Honey process

 

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ ชิมกาแฟรักษาป่า ภูชี้เดือน จ.เชียงราย

 

 

 

logoline