svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ไลฟ์สไตล์

It’s Time for a City Run! กทม. ชวนเดิน-วิ่งชมเมือง กับ BKK Trail 12 เส้นทาง

17 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อะไรจะดีไปกว่าได้ออกกำลังกายและสามารถช่วยพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน กรุงเทพฯ ชวนทุกคนออกไปเดินก็ได้ วิ่งก็ดี กับ 12 เส้นทาง ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกรุงเทพฯ มากขึ้น

กิจกรรม Bangkok Trail (BKK Trail) คือหนึ่งในนโยบายพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่ต้องการพัฒนาทางเท้าของกรุงเทพฯ ให้สามารถเดินและวิ่งได้ รวมถึงเชื่อมพื้นที่ต่างๆ ให้เข้าถึงกัน

ปัจจุบันกรุงเทพฯ ได้พัฒนาเส้นทาง BKK Trail ไปแล้วทั้งหมด 12 เส้นทาง รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร โดยแบ่งไปตามพื้นที่โดยรอบและความสนใจ ได้แก่ ตามรอยพระนคร, เดินดีวิถีคนเมือง, ลัดเลาะเจ้าพระยา, สองฝั่งนครา, สาทรมหานครระฟ้า, ตะลอนราชเทวี, ป่าดงพงเกษตร, เยือนถิ่นนักบิน, สวรรค์นักชอป, พระรามก้าว และเทพรักษ์

เส้นทางต่างๆ จะถูกพัฒนาด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ การปรับปรุงทางเท้า เติมแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย เพิ่มห้องน้ำสาธารณะ จุดจอดรถ และพื้นที่ค้าขาย ร่วมกับการสร้างจุดเด่นให้แก่สถานที่สำคัญภายในเส้นทาง สำหรับดึงดูดให้คนมาใช้เส้นทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พื้นที่สาธารณะ หรือพิพิธภัณฑ์ 

กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้คนในเมืองได้ออกกำลังกายและเพลิดเพลินไปกับการชมเมือง ทว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ BKK Trail เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคือ กิจกรรมนี้จะทำให้คนในเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองไปด้วยกัน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเมือง ทำให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวของเมืองมากขึ้น และทุกคนเองก็สามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพฯ ต่อไปในอนาคต 
 

กรุงเทพฯ จึงอยากเชิญชวนทุกคนออกไปเดินไปวิ่งตามเส้นทาง BKK Trail ที่ทุกคนสะดวก เพื่อมาร่วมกันสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่แข็งแรงด้วยกัน 

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมที่ Facebook Page: กรุงเทพมหานคร และสามารถแบ่งปันความเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรุงเทพฯ ได้ทาง Line: @Traffyfondue 

 


ข้อมูลอ้างอิง

logoline