svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ไลฟ์สไตล์

เปิดผลโพลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2566 ที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุด

04 ธันวาคม 2566
461

วธ.เปิดผลสำรวจ "วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ" เผยคนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมรู้ถึงสัญลักษณ์ “ดอกพุทธรักษา” ด้านกิจกรรมที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อในวันสำคัญยังเชื่อมโยง "ซอฟต์พาวเวอร์" ทั้งอาหาร ท่องเที่ยว ภาพยนตร์

เนื่องในโอกาสวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ประจำปี 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 14,426 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค

เปิดผลโพลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2566 ที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุด

โดยผลสรุปที่น่าสนใจมีดังนี้

การรับรู้ถึงวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ 2566

เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.40 ทราบว่าวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 86.15 ทราบว่า “ดอกพุทธรักษา” ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้จัดขึ้น 3 อันดับแรก

 • ร้อยละ 60.39 เห็นว่าการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร้อยละ 49.63 การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร้อยละ 43.33 การส่งเสริมยกย่องผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อตัวอย่าง

 

เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชน คิดว่า วันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

 • ร้อยละ 71.95 เห็นว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ร้อยละ 60.27 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อในโอกาสพิเศษ
 • ร้อยละ 55.43 เพื่อให้เห็นความสำคัญในบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว/สังคม

สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจจะทำเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • ร้อยละ 70.23 ร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
 • ร้อยละ 64.37 ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร้อยละ 48.36 ประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารบ้านเรือน

เปิดผลโพลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2566 ที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุด

5 เรื่องที่ลูกอยากทำร่วมกับพ่อมากที่สุดในวันพ่อแห่งชาติ

ผลสำรวจได้สอบถามถึงกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชน จะทำร่วมกับพ่อเนื่องในวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ 5 อันดับแรก ได้แก่

 • ร้อยละ 66.09 ชวนคุณพ่อและครอบครัวทำอาหารกินร่วมกัน
 • ร้อยละ 42.37 ชวนคุณพ่อทำกิจกรรมนันทนาการออกกำลังกายกับครอบครัว
 • ร้อยละ 34.74 ชวนคุณพ่อไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
 • ร้อยละ 34.29 ชวนคุณพ่อและครอบครัวไปร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ
 • ร้อยละ 31.96 ชวนคุณพ่อชมละคร/ซีรีส์/ภาพยนตร์

จะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณพ่อในฐานะที่เป็นลูก

 • ร้อยละ 62.34 เชื่อฟังคำสั่งสอน
 • ร้อยละ 59.77 เอาใจใส่ดูแลท่าน
 • ร้อยละ 57.72 ตั้งใจเรียน/ตั้งใจทำงานให้ดี

พ่อในความคิดควรเป็นแบบใด

เมื่อสอบถามพ่อในความคิดของเด็ก เยาวชน และประชาชน ควรเป็นแบบใด

 • ร้อยละ 34.24 เห็นว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
 • ร้อยละ 27.62 ให้ความรัก ความอบอุ่นกับครอบครัวอยู่เสมอ

ทั้งนี้ จากผลสำรวจจะเห็นว่ากิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนจะทำร่วมกับพ่อเนื่องในวันชาติไทย/วันพ่อแห่งชาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ และด้านอื่นๆ ได้แก่  อาหาร การทำอาหารรับประทานร่วมกัน กีฬา ออกกำลังกายกับครอบครัว การท่องเที่ยว  ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ การไปร่วมงานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และภาพยนตร์ ชวนคุณพ่อชมละคร/ซีรีส์/ภาพยนตร์  จึงนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านต่างๆของประเทศ สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ รัฐมนตรีว่าการ วธ.กล่าวปิดท้าย