svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

The Next Zero เพื่อลมหายแห่งอนาคต Ep7. ป่าชุมชน

23 พฤศจิกายน 2565

The Next Zero เพื่อลมหายแห่งอนาคต Ep7. ป่าชุมชน

เมื่อการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 1970 กลายมาเป็นต้นกำเนิดของระบบการจัดการป่า และแก้ปัญหาระหว่าง ชุมชน กับรัฐ สำหรับประเทศไทยเอง ป่าชุมชนได้มีบทบาทอย่างมาก ทั้งในมิติการดำรงชีวิต และการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของพื้นที่

สกู๊ปพิเศษชุด The Next Zero เพื่อลมหายแห่งอนาคต Ep7. ป่าชุมชน การจัดการป่าของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จะทำให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง ชุมชนกับการอนุรักษ์ป่า ผ่านวิถีชีวิตให้มากขึ้น

#โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม #กฟผ #ปลูกป่าล้านไร่