svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ และ ความงาม

หมอยง เปิด 10 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ประสิทธิภาพสูงสุดมีเงื่อนไขอย่างไร!

หมอยง เปิดข้อมูลทางการแพทย์ 10 ข้อ ถึงประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนโควิด-19 หากจะเกิดประโยชน์สูงสุดต้องมีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่

4 มิถุนายน 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ขณะเดียวกันกลับปรากฎว่า ฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง กลับมาปะทุอีกครั้ง เกิดการระบาดในหลายประเทศภาคพื้นยุโรป ซึ่งไม่ใช่โรคประจำถิ่นของพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังมีข่าวดีในการผลิตวัคซีนฝีดาษลิงในยุคใหม่ได้แล้ว ซึ่งการฉีดวัคซีนถือเป็นการช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ต้องได้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีแนวโน้มจะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นทุกปี 

 

ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ “หมอยง” หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เรื่อง “โควิด 19 วัคซีน ประสิทธิภาพในการป้องกันขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการฉีดวัคซีน” ระบุว่า..

 

 ข้อมูลการศึกษาวัคซีน covid 19 มีการศึกษาต่อเนื่องทั่วโลก   พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของวัคซีนขึ้นอยู่กับ จำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน วัคซีน 1-2 เข็มไม่เพียงพอในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค 

 

หมอยง เปิด 10 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ประสิทธิภาพสูงสุดมีเงื่อนไขอย่างไร!

2. การได้รับวัคซีนครบ หมายถึงจะต้องได้รับเบื้องต้น 2 ครั้ง และกระตุ้นอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง

 

3. ในคนปกติแข็งแรงดีทุกคน ควรจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

4. ในกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว เช่น 608  คืออายุเกิน 60  มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค หรือมีภูมิต้านทานต่ำ กินยากดภูมิต้านทาน ควรจะได้รับอย่างน้อย 4 ครั้ง

 

5. ประสิทธิภาพการป้องกันโรค ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน มากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด หรือสูตรการฉีดวัคซีน 

 

หมอยง เปิด 10 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ประสิทธิภาพสูงสุดมีเงื่อนไขอย่างไร!
 

6. ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต 

 

7. ถ้าได้รับวัคซีน 2 ครั้งแล้วติดเชื้อ การติดเชื้อนั้นเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนเข็ม 3 ทำนองเดียวกันการได้รับวัคซีน 3 ครั้ง แล้วติดเชื้อจะเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนแล้ว 4 ครั้ง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรง ได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

8. ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมกับติดเชื้อ สามารถกระตุ้นวัคซีนอีกครั้ง ที่ถือว่าเป็นเข็มที่ 4 (ฉีด 2 ครั้ง ติดเชื้อ 1 ครั้ง จึงเทียบเท่ากับ 3 เข็มของวัคซีนมาแล้ว) อีก 6 เดือนขึ้นไป 

 

หมอยง เปิด 10 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ประสิทธิภาพสูงสุดมีเงื่อนไขอย่างไร!

 

9. ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว แล้วติดเชื้อ ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อ  1 ถึง 3 เดือน

 

10. เด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ภาระโรค covid-19  หรือความรุนแรงของโรค จะน้อยมาก แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน ควรได้รับวัคซีน ไม่ว่าเป็นวัคซีนอะไรที่ผ่าน อย. สามารถใช้ได้ทั้งหมด (mRNA หรือวัคซีนเชื้อตาย) และในที่สุดควรจะได้ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง เด็กจะได้ไปโรงเรียน และจะไม่มีการปิดโรงเรียนอีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างต้องเดินหน้า

 

หมอยง เปิด 10 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ประสิทธิภาพสูงสุดมีเงื่อนไขอย่างไร!

หมอยง เปิด 10 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ประสิทธิภาพสูงสุดมีเงื่อนไขอย่างไร!

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan