svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ และ ความงาม

แพทย์เตือนหน้าฝน ต้องระวัง 7 โรคติดต่อ 3 ภัยสุขภาพ มีอะไรบ้างตรวจสอบที่นี่

31 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมควบคุมโรค ออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของไทย เตือนช่วงหน้าฝนต้องระวัง 7 โรคติดต่อและ 3 ภัยสุขภาพ พร้อมแนะแนวทางป้องกัน

31 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มีเนื้อหาระบุว่า..

 

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งมีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยในบางพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อและภัยสุขภาพ


กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามทางสุขภาพ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน หากดูแลสุขภาพอนามัยไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ และภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้ได้

 

ภาพที่ 1

สำหรับ โรคติดต่อต่าง ๆ และ ภัยสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลนี้ได้ ประกอบด้วย

 

1. โรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่

  • โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
  • โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)

 

2. โรคติดต่อจากการสัมผัส ได้แก่

  • โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease)
  • โรคเลป์โตสไปโรชิส หรือโรคฉี่หนู (Leptospirosis)

 

3. โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่

  • โรคไข้เลือดออก
  • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

 

4. ภัยสุขภาพ ได้แก่

  • การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า
  • อันตรายจากการกินเห็ดพิษ
  • อันตรายจากการถูกงูพิษกัด

 

แพทย์เตือนหน้าฝน ต้องระวัง 7 โรคติดต่อ 3 ภัยสุขภาพ มีอะไรบ้างตรวจสอบที่นี่

สำหรับแนวทางในการป้องกันนั้น กรมควบคุมโรค ได้ออกรายละเอียดโรคติดต่อและภัยสุขภาพ แนบท้ายประกาศ กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้ (ตามภาพที่ 2-10)
 

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

 

logoline