กรมอุทยานฯเตรียมเปิดอ่าวมาหยาต้นปี 65 หลังปิดฟื้นฟูกว่า 3 ปี พบธรรมชาติฟื้นตัวสมบูรณ์ สร้างท่าเทียบเรือ ห้ามเรือเข้าหน้าอ่าว จำกัดนทท. 300 คนต่อรอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อ่าวมาหยา เป็นเวิ้งอ่าวขนาดเล็กที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการปิดให้บริการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา เพื่อให้ธรรมชาติ ระบบนิเวศทั้งบนฝั่งและใต้ทะเลได้ฟื้นฟู  หลังจาก ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ปะการังเสียหาย พื้นทรายบริเวณชายหาดทรุดตัวจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว มาเป็นระยะเวลานาน 

กรมอุทยานฯ เตรียมเปิดอ่าวมาหยาต้นปี 65 หลังปิดฟื้นฟูกว่า 3 ปี

ในระหว่างการปิดอ่าวมาหยานั้น เจ้าหน้าที่ได้เพาะปลูกปะการังใหม่ประมาณกว่า 10 ไร่  มีการปลูกพันธ์ุไม้ป่าพื้นถิ่นเดิม บริเวณบนฝั่ง ชายหาด  เพื่อช่วยยึดหน้าดินป้องกันการพังทลายของเนินทรายหน้าหาด มีการติดตามการกัดเซาะชายหาดต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าขณะนี้ธรรมชาติเริ่มฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์ขึ้น พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของอ่าวมาหยาอีกครั้ง

กรมอุทยานฯ เตรียมเปิดอ่าวมาหยาต้นปี 65 หลังปิดฟื้นฟูกว่า 3 ปี

โดยหลังปิดอ่าวมาหยากว่า 3 ปี พบว่าสภาพอ่าวมาหยามีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด หาดทรายกลับมีสีขาวนวล มีพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเจริญเติบโต มีปูลม ปูไก่ และสัตว์ทะเลที่หายไปนานกลับมาหากินในอ่าวเพิ่มขึ้น อย่างฉลามครีบดำ 

คาดว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะสามารถเปิดอ่าวมาหยาได้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยเรือที่จะเดินทางมายังอ่าวมาหยา ไม่อนุญาตให้เรือเข้ามาจอดด้านหน้า จะให้เรือเข้าจอดด้านหลังหาด บริเวณอ่าวโล๊ะซาม๊ะแทน ซึ่งทางอุทยานฯ ได้ทำท่าเทียบเรือสปีดโบ๊ทเอาไว้ให้แล้ว

กรมอุทยานฯ เตรียมเปิดอ่าวมาหยาต้นปี 65 หลังปิดฟื้นฟูกว่า 3 ปี

โดยจะจอดเรือได้ประมาณ 8 ลำ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวแต่ละท่าน จะมีช่วงเวลาท่องเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง ที่สำคัญการลงเล่นน้ำในบริเวณอ่าวมาหยา จะกำหนดไว้ประมาณ 50 เมตร และลึกประมาณระดับเอว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เพาะเลี้ยงปะการังไว้ ซึ่งจากการเพาะเลี้ยงดังกล่าวจะเห็นว่าปะการังมีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยใน 1 ปีที่ผ่านมาปะการังจะงอกขึ้นมา ประมาณ 2 เซนติเมตร  

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

และเพื่อความสวยงามอย่างยั่งยืนของทรัพยากรของธรรมชาติของอ่าวมาหยา ทางอุทยานฯ จะเปิดท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.จะจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว รอบละ 300 คน ทั้งนี้เพื่อความสวยงามอย่างยั่งยืนของทรัพยากรของธรรมชาติต่อไป”

กรมอุทยานฯ เตรียมเปิดอ่าวมาหยาต้นปี 65 หลังปิดฟื้นฟูกว่า 3 ปี