เป็นการให้ข้อมูลก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่มาจากเพจดังอย่าง “เพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ถึงประเด็น ประกาศห้ามจุดพลุ ปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน

ล่าสุด นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งข่าวว่า ในช่วง เทศกาลลอยกระทงของทุกปีจะมีการผลิต สะสม จำหน่ายดอกไม้เพลิง และนำดอกไม้เพลิงออกมาเล่นเป็นประจำ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและบ่งครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับวันลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คาดว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวงานลอยกระทงในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะท่าเทียบเรือโดยสารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ซึ่งหากไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำได้ อาทิ ท่าเทียบเรือพัง โป๊ะล่ม ตลอดจนมีการเล่นดอกไม้เพลิงหรือปล่อยโคมลอยเกินขอบเขต อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน หรือสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กทม. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ในการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตกทม.

 

โดยห้ามไม่ให้จุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จริงหรือ? กทม.ประกาศ "ห้ามจุดพลุ โคมลอย ประทัด" ฝ่าฝืนอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมทั้ง ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดจีนทุกชนิด ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดรูปสามเหลี่ยม และไดนาไมท์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ผลิตสะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิงจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการประกาศกรมอนามัยเรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมป้องกันอันตรายจากการผลิต การสะสม การขนส่ง และการจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดเช่นเดียวกัน

จริงหรือ? กทม.ประกาศ "ห้ามจุดพลุ โคมลอย ประทัด" ฝ่าฝืนอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนป้องกัน อันตรายจากดอกไม้เพลิง และการเล่นโคมลอยไว้แล้ว โดยได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจตราสถานประกอบการผลิต สะสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรวมทั้งจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนที่ไปเที่ยวงานครั้งนี้

จริงหรือ? กทม.ประกาศ "ห้ามจุดพลุ โคมลอย ประทัด" ฝ่าฝืนอาจโดนทั้งจำทั้งปรับ

ที่มาของข่าว : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม