svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาหาร

ยูเนสโกเลือกเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหาร

10 พฤศจิกายน 2564
4.3 k

ยูเนสโกเลือกจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของโลก โดยอยู่ในกลุ่มเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหาร

UNESCO หรือองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เลือกจังหวัดเพชรบุรีให้เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประจำปี 2021 ร่วมกับอีก 48 เมืองทั่วโลก ตามการแต่งตั้งของ ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ซึ่งเพชรบุรีถูกเลือกให้อยู่ในกลุ่มเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหาร

UNESCO ให้คำจำกัดความเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ว่าคือการร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เมืองวรรณกรรม เมืองภาพยนตร์ เมืองดนตรี เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมืองแห่งการออกแบบ เมืองแห่งศิลปะสื่อประชาสัมพันธ์ และเมืองแห่งอาหาร

จังหวัดเพชรบุรีขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและความหลากหลายของอาหาร อาทิเช่น ก๊วยเตี๋ยว-น้ำแดง แกงคั่วหัวตาลแกงหลอก หอยทอด ผัดไทย ขนมจีนซาวน้ำ-น้ำพริก-น้ำยาแกงเขียวหวาน-ทอดมัน ส้มตำ หมูปิ้ง กวยจั๊บ..ขนมหม้อแกง ข้าวเหนียว-มะม่วง บัวลอย-ไข่หวาน ลอดช่องน้ำตาลโตนด กล้วยทอด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ