ผลวิจัยในอังกฤษค้นพบว่าการเข้านอนตอนสี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เพราะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ตรงกับจังหวะของนาฬิกาชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผลวิจัยในอังกฤษ ซึ่งเก็บข้อมูลการนอนหลับของตัวอย่างกว่า 88,000 คน ในช่วงหกปีที่ผ่านมา พบว่าการเข้านอนในช่วงเวลา 22:00 น. และ 23:00 น. เป็นช่วงเวลาเหมาะสมกับการทำงานของนาฬิกาชีวภาพ หรือที่เราเรียกว่านาฬิกาชีวิต ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดหัวใจวายและโรคหลอดเลือดในสมอง

ดอกเตอร์ เดวิด แพลนส์ จากมหาวิทยาลัยเอ็กซ์เตอร์ในอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวหน้าการทำวิจัยครั้งนี้ อธิบายว่าได้เก็บข้อมูลการนอนของกลุ่มตัวอย่างผ่านริสต์แบนด์ที่ติดตามคุณภาพการนอนหลับของผู้สวมใส่ได้ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลกันต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลานาน 6 ปี และจากกลุ่มตัวอย่าง 88,000 คน มี 3,000 คน ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยคนที่มีอาการส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมเข้านอนก่อนเวลา 22:00 น. หรือหลังเวลา 23:00 น.

แม้สาเหตุการเกิดโรคอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุหรือน้ำหนักตัว แต่ผลวิจัยก็บ่งชี้ได้ว่าการเข้านอนในช่วงเวลา 22:00 น. และ 23:00 น. มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจได้ และยิ่งนอนดึก ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะการนอนหลังเที่ยงคืน ที่ยิ่งจะทำให้นาฬิกาชีวิตยิ่งทำงานแปรปรวนมากขึ้น