เกาะบาหลี แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันนี้ หลังปิดยาวนาน 18 เดือนเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่ปรากฏว่ายังไม่มีเที่ยวบินต่างประเทศเข้าสู่สนามบินสักเที่ยว

14 ตุลาคม 2564 เกาะบาหลี ซึ่งพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไรซักซ้อมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาอย่างเต็มที่ แต่โฆษกสนามบิน บอกว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีตารางเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้ามาสักเที่ยว และการท่องเที่ยวบาหลี ยอมรับว่า ยังมีจอดห้องพักโรงแรมน้อยมาก นอกจากนี้สมาคมโรงแรมและร้านอาหารบนเกาะหลี บอกว่า แม้สนามบินเปิดแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาทันที และคาดหวังว่า ภายในสิ้นปีสถานการณ์จะดีขึ้น

 

บาหลีเปิดรับชาวต่างชาติวันนี้ แต่ยังไม่มีเที่ยวบินเข้า

 

บาหลีเปิดรับชาวต่างชาติวันนี้ แต่ยังไม่มีเที่ยวบินเข้า

 

 

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แสดงความมั่นใจว่า บาหลีสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากมีประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันเข็มแรกแล้ว 99% และได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 90% และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาด สุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ CHSE

 

บาหลีเปิดรับชาวต่างชาติวันนี้ แต่ยังไม่มีเที่ยวบินเข้า

 

 

ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผานมาการปิดประเทศทำลายเศรษฐกิจของเกาะบาหลีอย่างหนักโรงแรม ร้านค้าและธุรกิจจำนวนมากต้องปิดตัว และรัฐบาลคาดหวังว่า การเปิดรับนักเดินทางชาวต่างชาติจะช่วยชุบฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะบาหลี ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่เดือนก.ค. แต่รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าประเทศ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องวัคซีน และประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้าบาหลียังคงไม่ชัดเจน

 

บาหลีเปิดรับชาวต่างชาติวันนี้ แต่ยังไม่มีเที่ยวบินเข้า

 

เบื้องต้นรัฐบาลยืนยันว่า ให้นักเดินทางจาก 19 ประเทศสามารถเข้าสู่อินโดนีเซียได้ ซึ่งรวมถึง จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และบางชาติในยุโรปตะวันตกและอ่าวอาหรับ และกำหนดว่า นักท่องเที่ยวที่จะไปบาหลีจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และต้องกักตัวในช่วง 5 วันแรก