กรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยาชี้ โรคMS : Multiple Sclerosis หรือ โรคปลอกประสาทอักเสบ เป็นภัยใกล้ตัวหญิงวัยทำงาน อายุ 20-40 ปี แนะอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่ต้องรีบพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและให้การรักษาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นผลลบต่อสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) หรือโรคเอ็มเอส (MS) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง  ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรค แต่เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันระบบประสาท ทำให้เกิดการทำลายปลอกหุ้มประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง พบมากในผู้ป่วยอายุน้อย วัยหนุ่มสาว หรือวัยทำงาน คือ ช่วงอายุระหว่าง     20-40 ปี และพบว่า ผู้หญิงเป็นโรค MS มากกว่าผู้ชาย พบในคนเอเชียน้อยกว่าชาติตะวันตก แต่เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติได้รุนแรงและเรื้อรัง ผู้ป่วยมักสูญเสียความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรค MS จะมีอาการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดโรค เช่น หากเกิดที่เส้นประสาทตา จะส่งผลต่อการมองเห็น อาจสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเนื่องจากการอักเสบของเส้นประสาทตาผู้ป่วยจะมีอาการปวดตา ร่วมกับการมองเห็นที่ผิดปกติ หากเกิดที่ไขสันหลังหรือสมองผู้ป่วยจะอาจจะมีอาการอ่อนแรง รับความรู้สึกผิดปกติ ทรงตัวลำบากหรือสูญเสียความสามารถในการทรงตัว พูดหรือกลืนลำบาก ปัสสาวะหรืออุจาระผิดปกติ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติว่าทำหน้าที่ใด ถ้าพบว่ามีอาการดังกล่าว ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์เพื่อได้รับตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาเพื่อลดระยะเวลาในการฟื้นตัว และลดความถี่ในการกลับเป็นซ้ำ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรค MS ให้หายขาดได้ มีเพียงยาที่ช่วยชะลอการเกิดการอักเสบซ้ำหรือกลุ่มยากดภูมิคุ้มกันบางชนิด และให้การรักษาตามอาการ ร่วมกับการฟื้นฟูความผิดปกติด้วยการทำกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการป้องกันการกลับเป็นซ้ำและลดความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยโรค MS จึงควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้กลับเป็นซ้ำหรือทำให้อาการรุนแรง โดยการดูแลใส่ใจสุขภาพตนเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อรับวิตามินดีเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค MS โรคความผิดปกติทางระบบประสาท และโรคอื่น ๆ