ผู้ใช้เส้นทางหลวง 3076 ช่วงผ่าน ขสป.เขาอ่างฤๅไน เหตุมีช้างป่าขวางถนนรื้อพืชผลบนรถบรรทุก เพื่อความปลอดภัยขอความร่วมมือเก็บของท้ายกะบะให้มิดชิด เลี่ยงนั่งท้ายกะบะ เฉพาะรถจักรยานยนต์เลี่ยงช่วงเวลาตามกำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ฝากแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ทางหลวงสาย 3076 (3259 เดิม) ให้ระมัดระวังช้างป่า

แจ้งเตือนรถขับผ่าน "เขาอ่างฤๅไน" ระวัง "ช้างป่า" ดักข้างทางเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 30 เมษายน 2562 เป็นช่วงที่รถบรรทุกนำพืชผลทางการเกษตรส่งโรงงานแปรรูป โดยจะใช้เส้นทางหลวงสาย 3076  ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว พบว่ามีช้างป่าออกหากินบริเวณเส้นทางดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงผ่านป่า โดยช้างป่ามีพฤติกรรมดักรถยนต์ทุกชนิด ทั้งรถบรรทุกพืชผลเกษตร และรถยนต์ขนาดเล็กทั่วไป 

แจ้งเตือนรถขับผ่าน "เขาอ่างฤๅไน" ระวัง "ช้างป่า" ดักข้างทางจากการติดตามและเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่พบว่าในช่วงเวลา 06.00 08.30 และช่วงเวลา 14.00 21.00 น. จะมีช้างป่าออกหากินบนเส้นทางหลายตัว โดยช้างป่าจะออกมาขวางรถรื้อค้นสิ่งของที่อยู่ท้ายกระบะ และดึงพืชผลทางการเกษตรออกมาจากกระบะบรรทุก ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จึงขอความร่วมมือผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว โปรดระมัดระวังและขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ดังนี้ 
1.รถยนต์ที่บรรทุกของไว้ท้ายกระบะ เก็บสิ่งของให้มิดชิดหรือเก็บไว้ในห้องโดยสาร
2.หลีกเลี่ยงไม่โดยสารท้ายกระบะ
3.รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางสายนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว

แจ้งเตือนรถขับผ่าน "เขาอ่างฤๅไน" ระวัง "ช้างป่า" ดักข้างทาง

แจ้งเตือนรถขับผ่าน "เขาอ่างฤๅไน" ระวัง "ช้างป่า" ดักข้างทาง