ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวทางทะเล ห้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เผยปีใหม่จำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 10 เปอร์เซ็นต์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ว่าฯภูเก็ตเผยตัวเลข นทท. ช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้น 10%นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายประพันธ์ ขันพระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ ตลอดจนตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือ สภาพเรือ การปล่อยเรือและคนประจำเรือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการเรือนำเที่ยวไปตามเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะเฮ เกาะราชา เป็นต้น เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมาเป็นหมู่คณะและครอบครัว รวมถึงกรุ๊ปทัวร์ด้วย


ผู้ว่าฯภูเก็ตเผยตัวเลข นทท. ช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้น 10%นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนับเป็นท่าเทียบเรือหลักและสำคัญ 1 ใน 24 ท่าเทียบเรือของจังหวัดภูเก็ต โดยในแต่ละวันจะมีเรือนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวพักผ่อนดำน้ำดูปะการัง และอาบแดดตามเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะเฮ เกาะราชา เป็นต้น เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้มงวดในการตรวจตราความพร้อมต่างๆ ทั้งในเรื่องความแข็งแรงของท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ สภาพเรือ นายท้ายเรือ และอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ รวมทั้งเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยในการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งพลเรือน ตำรวจและทหาร เนื่องจากในระยะนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

"ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10%ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการที่จะมาท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันในการปฏิบัติงานเนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานแต่ละท่าเทียบเรือ ซึ่งมีมากถึง 24 แห่ง มีกำลังจำกัด ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว จึงได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยที่รับผิดชอบ และมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ใน3จุด เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานให้สามารถ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ ครอบคลุมและเต็มศักยภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5-6 วันที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุทางน้ำแต่อย่างใด"

ผู้ว่าฯภูเก็ตเผยตัวเลข นทท. ช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้น 10%
นายภัคพงศ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต จากการสอบถามผู้ประกอบการพบว่า จากจำนวนห้องพักในภาพรวมทั้งจังหวัดที่มีจำนวนมากกว่า100,000ห้อง ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามากว่า200,000คน ซึ่งนับเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก เห็นได้จากบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆ ได้ทำการจองเข้ามาเกินจำนวน ซึ่งจะเห็นได้จากบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆ มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมออกไปท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งนี้ขอความร่วมมือไปยังนักท่องเที่ยวให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องมีนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามา ท่องเที่ยวและสัญจรทางน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ท่าเทียบเรือต่างๆ มีความแออัด จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ


ผู้ว่าฯภูเก็ตเผยตัวเลข นทท. ช่วงปีใหม่เพิ่มขึ้น 10%