วันที่ 22-23 เมษายนของทุกๆปี ชาวบางโฉลง แห่สืบสานประเพณีพื้นบ้านสรงน้ำเจว็ด ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร โดยคณะศิษยานุศิษย์ ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร ร่วมกับประชาชนที่นับถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตำบลบางโฉลง จัดงานประเพณีพิธี สรงน้ำเจว็ด และพิธีส่งเรือสะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถือปฏิบัติกว่า 200 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


วันที่ 22-23 เมษายนของทุกๆปี ชาวบางโฉลง แห่สืบสานประเพณีพื้นบ้านสรงน้ำเจว็ด ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร โดยคณะศิษยานุศิษย์ ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร ร่วมกับประชาชนที่นับถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตำบลบางโฉลง จัดงานประเพณีพิธี สรงน้ำเจว็ด และพิธีส่งเรือสะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถือปฏิบัติกว่า 200 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ