ผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทอง และบางส่วนเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี แต่งกายในชุดดั้งเดิม เพิ่อเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ บ้านดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ไทยทรงดำมีถิ่นกำเนิดจากดินแดนสิบสองจุไท ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวไทยทรงดำจากดินแดนสิบสองจุไทยได้มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเหตุผลทางการปกครอง ต่อมาในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๔ ไทยทรงดำหลายกลุ่มทยอยอพยพจากจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี มากว่าร้อยปีมาแล้ว

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี

งานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนมะเกลือ จ.สุพรรณบุรี