ช่วงตอมแมลงวัน พบกับ ผู้ชนะเลิศการประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 โครงการที่จับมือร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันน้องๆเยาวชนใด้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้โอกาสสร้างศักยภาพสู่เวทีระดับสากล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline