ป.ป.ช. ชี้มูล “กนกวรรณ วิลาวัลย์” รมช.ศึกษาธิการ ออกโฉนดทับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมิชอบ ฟันอาญา-ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นิวัติไชย เกษมมงคล ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่ เรื่องสวนการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158, 41159 และ 41160 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตป่าไม้ถาวร ทั้งแปลง โดยมิชอบ

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช. ชี้มูล “กนกวรรณ” หนุนจนท.รัฐออกโฉนดทับป่าเขาใหญ่

โดยมีผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่

  1. จีรศักดิ์ ผลสุข เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออก โฉนดที่ดินจังหวัดสระบุรี-นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว
  2. สุรางค์ คัณฑารมย์  เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับการเดินสำรวจ
  3. สมศักดิ์ หีบเงิน  เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับการรังวัด
  4. พรรณเพ็ญ ภาคาญาติ   เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิหรือจำรูญหิน  
  5. ประทาน บานชื่น  เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัด
  6. ทวี หมื่นศรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลเนินหอม
  7. กนกวรรณ วิลาวัลย์ ผู้นำเดินสำรวจ ปัจจุบันเป็น รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
  8. สุนทร วิลาวัลย์ ผู้นำเดินสำรวจ ปัจจุบัน นายก อบจ. ปราจีนบุรี
  9. น้อย ตุ้มพันธ์ ผู้นำเดินสำรวจ
  10. คณิต เพชรประดับ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งช่างรังวัด 6 กรมป่าไม้

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช. ชี้มูล “กนกวรรณ” หนุนจนท.รัฐออกโฉนดทับป่าเขาใหญ่

 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า โฉนดที่ดินทั้ง 3 แปลง เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยวิธีการเดินสำรวจ ตามาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

 

โฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการออกให้แก่ กนกวรรณฯ และโฉนดที่ดินเลขที่ 41159 ออกให้แก่ สุนทรฯ บิดาของ กนกวรรณฯ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2545 

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช. ชี้มูล “กนกวรรณ” หนุนจนท.รัฐออกโฉนดทับป่าเขาใหญ่

ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการซื้อขายจริง ประกอบกับผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ในช่วงปี พ.ศ.2546 ซี่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกับปีที่ทำการเดินสำรวจ สภาพพื้นที่มีสภาพเป็นป่ามาโดยตลอด ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์เช่นกัน

อเท็จจริงปรากฏต่อมา ว่า แนวเขตป่าไม้ถาวร ป่าเขาใหญ่ มติคณะรัฐมนตรี ให้จำแนกป่าเขาใหญ่ไว้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2513 การออกโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการออกโดยฝ่าฝืนข้อ 9 ของระเบียบกรมที่ดิน

 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุความผิดของ กนกวรรณฯ คือ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา151 ประกอบ มาตรา 86 และการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช. ชี้มูล “กนกวรรณ” หนุนจนท.รัฐออกโฉนดทับป่าเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 - 5 และที่ 10 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 

 

และมีคำสั่งดำเนินคดีอาญา ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 - 9 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 

 

โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 10 ราย ไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2 ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ต่อไป

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช. ชี้มูล “กนกวรรณ” หนุนจนท.รัฐออกโฉนดทับป่าเขาใหญ่

ถามว่าคดีนี้จะเหมือนกรณีของ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ปารีณา ไกรคุปต์ หรือไม่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยืนยันว่า แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วน แต่การครอบครองโฉนดที่ดินของ กนกวรรณฯ ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก ฐานความผิดจึงคนละรูปแบบ เพราะมีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสนับสนุนในการชี้แนวเขต การกระทำความผิดลักษณะนี้จึงอยู่ในหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะส่งฟ้องต่อศาล

 

กนกวรรณ วิลาวัลย์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 ขณะออกโฉนดที่ดินมิได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ ส่วน สุนทร วิลาวัลย์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 ขณะออกโฉนดที่ดินดำรงตำแหน่ง ส.ส.  และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด