ป.ป.ช.-ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.สระบุรี "TaC Team" ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ อบจ.สระบุรี งบ 198 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์/แบบประกอบในชุดเดียว (All In One Solar Street Light) อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ติดตั้งอยู่บนถนนทางหลวงท้องถิ่น 17 สายทาง จำนวน  2,830 ชุด งบประมาณเกือบ 200 ล้านบาท

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดสระบุรี และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระบุรี รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ว่า โคมไฟโซลาร์เซลล์ ที่มีราคาแพง ส่องสว่างได้ไม่ตลอดทั้งคืน บางจุดซ้ำซ้อนกับไฟทางเดิมที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว

 

จากการตรวจสอบ พบว่า การติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์นวัตกรรมไทย บริเวณถนนหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สาย สบ.ถ 1-0059 แยกทางหลวงหมายเลข 302 - บ.หนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

ปีงบประมาณ 2563-2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว  โดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ ในราคากลางชุดละ 70,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก มีบริษัทที่ซื้อเอกสารการคัดเลือก 3 บริษัท ได้แก่

  • (1) บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
  • (2) บริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • และ (3) บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

 

แต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารเสนอราคา มีบริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพียงบริษัทเดียว หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ขอต่อรองราคา แต่บริษัทฯ ปฏิเสธและยืนยันราคาเดิม

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงดำเนินการตามความประสงค์ และจัดซื้อเสาไฟโซลาร์เซลล์กับบริษัท โซดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น ทั้งหมด 2,830 ชุด เป็นเงิน ทั้งสิ้น 198,100,000 บาท

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

พฤติการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท และชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท ตั้งข้อสังเกตไว้ ดังนี้

 

1. เสาไฟฟ้าที่มีราคาสูง จำนวนมาก เกินความจำเป็น

2.  ลักษณะผูกขาดทางการตลาด อันเนื่องมาจาก มติคณะรัฐมนตรี 22 กันยายน 2558 มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายให้สำนักงบประมาณ เป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจาก สวทช. รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ เพื่อส่งสริมผู้ประกอบการไทยในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือสร้างความสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวดึงดูดความสนใจผู้คนและนักท่องเที่ยว หรือรูปเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ อปท. ทั้งเทศบาล อบต. และ อบจ.

 

สำหรับสินค้าด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ประเภท โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน  แบบเสากึ่งเดี่ยว มีบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย  เพียงแค่ 3 ราย ได้แก่ บริษัท โชดิแอคท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด และบริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด ทำให้มีลักษณะการผูกขาดทางการตลาด

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

 

3. พื้นที่ในการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ บนถนนที่มีประชาชนใช้สัญจรในเวลากลางคืนน้อยมาก และบางจุดมีไฟส่องสว่างแบบสายปกติ อยู่แล้ว ทำให้ซ้ำซ้อน

 

และ 4. เสาไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษา หลังจากมีการติดตั้งได้ไม่นาน พบว่าเสาไฟบางจุดชำรุดไม่มีแสงส่องสว่าง ทำให้เกิดข้อสงสัยในคุณภาพของเสาไฟ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เสียไปอาจไม่คุ้มค่า

 

สืบสวนความจริง : ป.ป.ช.ตรวจจุดเสี่ยงทุจริตโคมไฟโซลาร์เซลล์ สระบุรี 198 ล้าน

 

ผู้แทนฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ชี้แจงว่า การติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ยึดตามแบบมาตรฐานความปลอดภัย ส่วนจุดที่ซ้ำซ้อนจะแจ้งให้อบต.ย้ายโคมไฟ ไปติดตั้งจุดอื่นที่ไม่มีไฟส่องสว่าง

 

เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต และการใช้งบประมาณให้คุ้ม ป.ป.ช.เตรียมเสนอมาตรการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง