คดีทุจริตของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พรชัย โควสุรัตน์ ที่ถูกศาลตัดสินจำคุก ตามการชี้มูลของ ป.ป.ช. และยังมีคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนจาก ป.ป.ช. อีกกว่า 25 คดี แม้เวลานี้เจ้าตัวจะหลบหนีไปแล้ว แต่คดียังเดินหน้า ส่วนอายุความจะหยุดไว้จนกว่าจะได้ตัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2564 ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่านายพรชัย โควสุรัตน์ มีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 151, 152 และมาตรา 157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 1001 (1)(2) และมาตรา 123/1

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “พรชัย” ทุจริตจัดซื้อกล้องส่องทางไกล

 

เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นายพรชัย โควสุรัตน์ กับพวกรวม 9 คน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติโครงการจัดซื้อกล้องส่องทางไกลชนิดบันทึกวิดีโอ Full HD 2D/3D ซูมแบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า จำนวน 2 กล้อง

มีส่วนได้เสียเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท เอ.อี.ซี อุบลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งตนเป็นเจ้าของบริษัท ให้เข้าคู่สัญญากับองค์การริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 23/2556 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “พรชัย” ทุจริตจัดซื้อกล้องส่องทางไกล

 

อีก 1 ข้อกล่าวหาที่ชี้มูลนายพรชัย คือร่วมกันกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของกล้องส่องทางไกลชนิดบันทึกวีดีโอ Full HD 2D/3D ซูมแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 20 เท่า อันเป็นการกระทำโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการ เสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดมีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “พรชัย” ทุจริตจัดซื้อกล้องส่องทางไกล

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “พรชัย” ทุจริตจัดซื้อกล้องส่องทางไกล

 

คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีการส่งเรื่องไปอัยการสูงสุดเพื่อฟ้อง การชี้มูลความผิดอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างหลบหนีโทษจำคุก 20 ปี และ 2ปี จากคดีทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2550 และคดีทุจริตก่อสร้างสะพาน วงเงิน 2.7 ล้านบาท  และยังมีคดีค้างที่อยู่ระหว่างการสอบสวนจาก ป.ป.ช. อีกกว่า 25 คดี

 

สืบสวนความจริง : คดีเด่น ป.ป.ช. “พรชัย” ทุจริตจัดซื้อกล้องส่องทางไกล