background-defaultbackground-default
สืบสวนความจริง ตอน ไทยฟื้น"เหมืองทองอัครา"ได้คุ้มเสีย ?

"คิงส์เกต"ประกาศผ่านเว็บไชต์บริษัท ว่ารัฐบาลไทยได้อนุญาตประทานบัตร 4 ใบ ทำให้บริษัทกลับมาเปิดเหมืองทองอัคราฯ ได้อีกครั้ง ข่าวดังกล่าวมีขึ้นก่อนอนุญาโตตุลาการจะชี้ขาดกรณีนี้ ในวันที่ 31 มกราคม ที่จะถึงนี้ นั่นแสดงว่าประเทศไทย "ยกธงขาวยอมแพ้" ก่อนกรรมการตัดสิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด หรือ "คิงส์เกต" ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้ บริษัทฯได้รับอนุมัติใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ 4 ฉบับ ในพื้นที่เหมืองทองคำชาตรี จากรัฐบาลไทย อายุประทานบัตร 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สืบสวนความจริง ตอน ไทยฟื้น"เหมืองทองอัครา"ได้คุ้มเสีย ?

การอนุมัติดังกล่าวจะทำให้เหมืองทองคำชาตรี สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง การเปิดเหมืองทองคำชาตรี ครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตในมูลค่าที่สูงให้กับบริษัทฯ ชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจไทย ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ยังมีรายการเพิ่มเติมบางส่วนยังคงอยู่ระหว่างเจรจา แต่การจัดลำดับความสำคัญยังคงอยู่ที่การกลับมาเปิดเหมืองอีกครั้ง

 

 

ใบอนุญาตประทานบัตรฯ 4 ฉบับที่ คิงส์เกต ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทย ประกอบด้วย

1.ประทานบัตรฯ เลขที่ 26910/15365

2.ประทานบัตรฯ เลขที่ 26911/15366

3.ประทานบัตรฯ เลขที่ 26912/15367

และประทานบัตรฯ เลขที่ 25528/14714

สืบสวนความจริง ตอน ไทยฟื้น"เหมืองทองอัครา"ได้คุ้มเสีย ?

"รอส สมิธ-เคิร์ก" ประธานกรรมการบริหาร คิงส์เกต ระบุว่า จุดสนใจหลักในขณะนี้ คือ การทำให้เหมืองทองคำชาตรี กลับมาดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้…”

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ได้ยื่นเรื่องต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านการอนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทอัคราฯ

 

และขอให้เร่งรีบถอดถอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน เนื่องจากมีพฤติการณ์ "เกียร์ว่าง" "ละเว้น" ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีพฤติการณ์อาจจะ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอัคราฯ หรือ คิงส์เกต 

สืบสวนความจริง ตอน ไทยฟื้น"เหมืองทองอัครา"ได้คุ้มเสีย ?

ยื่นต่อท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อขอให้เร่งรีบตรวจสอบการอนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทอัคราฯ ทำเหมืองทองคำ ในประเทศไทยครั้งใหม่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 

ยื่นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้เร่งรีบดำเนินการสอบสวน เอาผิดตามกฎหมาย กับ รมว.อุตสาหกรรม อธิบดีกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีการอนุญาตประทานบัตร ให้กับบริษัทอัคราฯ อันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติแร่ 2560 มาตรา 19 มาตรา 21 และความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือฮั้วประมูล 

สืบสวนความจริง ตอน ไทยฟื้น"เหมืองทองอัครา"ได้คุ้มเสีย ?

ดีเอสไอ ได้ส่งหนังสือแจ้ง กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ว่าได้รับสอบสวน รมว.อุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และคณะกรรมการแร่แห่งชาติ เพื่อสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว เป็นสำนวนสืบสวนที่ 254/2564

 

 

กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ยังได้เร่งอธิบดีดีเสไอ กรณีหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่แจ้งข้อหาบริษัทอัคราฯ กรณีทำเหมืองนอกเขตประทานบัตร โดยดีเอสไอ แจ้งข้อหาและส่งเรื่องไปป.ป.ช.ให้ดำเนินคดีเฉพาะข้าราชการเท่านั้น

 

และกรณีที่ประเทศไทยอนุญาตให้บริษัท อัตราฯ กลับมาเปิดเหมืองใหม่ ดีเอสไอ จะต้องเร่งอายัดโรงประกอบโลหะกรรม ซึ่งเป็นของกลางในคดี เอาไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด จะต้องไม่อนุญาตให้บริษัทอัคร ใช้โรงประกอบโลหกรรม สำหรับการเปิดเหมืองใหม่

 

ยื่นต่อ ป.ป.ช ให้สอบสวนดำเนินคดีเอาผิดกรณี การอนุญาตประทานบัตรโดยมิชอบ และ เร่งรัดให้ดำเนินคดี เอาผิดกับ รมว.อุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.ยุติธรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน กรณีเคยยื่นไว้ให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดมาก่อนหน้านี้

สืบสวนความจริง ตอน ไทยฟื้น"เหมืองทองอัครา"ได้คุ้มเสีย ?

และยื่นให้สอบสวนดำเนินคดีเอาผิดกับอัยการ ที่ชี้แจงเท็จ และอาจจะมีการทำสำนวนคดีเป็นเท็จ ในคดีพิเศษที่ 17/2559 รวมถึงเร่งรัดทุกคดีที่อยู่ในมือของ ป.ป.ช เนื่องจากมีความล่าช้า จนส่งผลทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศไทยแล้วในขณะนี้

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด