svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ

รู้จัก Ambivert กึ่งกลางระหว่าง Introvert และ Extrovert

26 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

Introvert หรือ Extrovert เราเป็นคนแบบไหนกันแน่? เมื่อบางทีจะซ้ายก็ไม่ใช่ ขวาก็ไม่เชิง ชวนส่อง 6 สัญญาณที่อาจบอกว่าเราเป็น “Ambivert” คนที่มีบุคลิกภาพลูกผสมผู้ปรับตัวเก่ง

นักจิตวิทยาต่างมีทฤษฎีที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งแตกต่างกันไป โดยหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับและมักถูกหยิบยกมาอ้างอิงมากที่สุดคือ ทฤษฎีของ Carl Gustav Jung ที่แบ่งบุคลิกภาพของกลุ่มคนออกเป็น "Introvert" และ "Extrovert" ก่อนจะถูกทฤษฎีของ Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ต่อยอดแนวความคิดและแบ่งคนออกเป็น 16 ประเภท ผ่านการทำแบบทดสอบที่รู้จักกันกว้างขวางอย่าง MBTI หรือแบบทดสอบ Myers-Briggs

เมื่อคำตอบที่ใช่ อาจไม่มี!!

รู้จัก Ambivert กึ่งกลางระหว่าง Introvert และ Extrovert

เช็กลิสต์ Introvert vs Extrovert เราเป็นคนแบบไหน?

Introvert มีบุคลิกอย่างไร?

ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ “Introvert” ถูกนิยามว่า "บุคลิกภาพแบบเก็บตัว"

 • มักมีความสุขกับการได้อยู่กับตนเอง รู้สึกได้ชาร์จพลังจากการได้อยู่กับตนเอง เป็นตัวของตัวเองหากได้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว หรือรู้สึกดีที่ได้ครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆ แบบสงบ
 • ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert สามารถสังเกตได้จากไลฟ์สไตล์ในเวลาว่าง โดยมักเลือกที่จะใช้เวลาว่างทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกในพื้นที่ที่สงบ ชอบกิจกรรมที่ได้ใช้ความคิด การวางแผนงาน และจิตนาการของตนเอง
 • บุคคลแบบ Introvert ไม่ชอบการอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก ไม่ชอบการเข้าสังคม และรู้สึกสูญเสียพลังงานหลังจากที่ได้เข้าสังคม
 • เมื่อต้องเข้าสังคม ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มักเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด มักเป็นผู้ที่ไม่เริ่มบทสนทนาก่อน เป็นผู้ที่ชอบใช้ความคิดวิเคราะห์สิ่งที่ผู้อื่นพูด และเป็นผู้ที่มีมุมมองความคิดที่ลึกซึ้ง
 • เมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคคลแบบ Introvert เป็นผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียด มักชอบใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะ และวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นผู้ที่มีสมาธิที่ดีในการทำงาน
 • เมื่อเริ่มต้นทำความรู้จักกับผู้อื่น บุคคลแบบ Introvert อาจดูเข้าถึงยาก แต่หากคุ้นเคยกันดีแล้ว บุคคลแบบ Introvert สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของทีมการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคคลแบบ Introvert เป็นผู้ที่มีดีเทลในการทำงาน มีการวางแผนงานที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับการทำงานได้อย่างน่าสนใจ
 • ในการใช้ชีวิตในสังคม บุคคลแบบ Introvert เป็นผู้ฟังโดยธรรมชาติ เป็นผู้ที่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มักสงวนท่าที ไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรู้สึกตรง ๆ มีความยับยั้งชั่งใจในการกระทำมากกว่าทำตามสัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้น
 • ในการสร้างมิตร ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert เลือกที่จะมีกลุ่มเพื่อนเล็ก ๆ ที่สามารถพูดคุย ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง มากกว่ามีกลุ่มเพื่อนใหญ่ ๆ เป็นผู้ที่ใช้เวลาในการสร้างมิตรภาพ แต่เมื่อสนิทด้วยแล้วจะมอบความไว้วางใจให้
 • เมื่อท่องเที่ยว ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวไปในสถานที่ตามธรรมชาติ ที่ที่มีเรื่องราว โดยเป็นผู้ที่ซึมซับบรรยากาศของสถานที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

Extrovert มีบุคลิกอย่างไร?

บุคลิกภาพแบบ “Extrovert” เป็น "บุคลิกภาพแบบแสดงตัว"

 • มักความสุขกับการได้เข้าสังคม เป็นผู้ที่รู้สึกดีที่ได้สังสรรค์ พูดคุย พบปะกับผู้คนหลากหลาย เป็นผู้ที่ได้รับพลังงานจากการได้อยู่ท่ามกลางผู้คน สถานที่ หรือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา
 • บุคคลแบบ Extrovert เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย เข้าถึงง่าย เป็นคนกว้างขวาง ชอบการอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบความสนุกสนานเฮฮา ไม่ชอบสงวนท่าที และสามารถเข้าสังคมได้ดีโดยไม่รู้สึกประหม่า
 • บุคคลแบบ Extrovert มีทักษะในการเข้าสังคมที่ดี มีกระบวนการคิดเพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่น มักสนทนาได้อย่างไหลลื่น ออกรสออกชาด สามารถปรับใช้บทสนทนากับบุคคลหลากหลายได้ทุกสถานการณ์
 • ในวงสนทนา ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert มักได้รับโอกาสในการเป็นผู้พูดเสมอ มักเป็นผู้ที่เริ่มบทสนทนาก่อน และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประมวลผลสิ่ง ๆ ได้เร็วและสามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ทันที
 • บุคคลแบบ Extrovert เป็นผู้ที่กระตือรือร้น ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบการทำงานแบบระดมสมอง ชอบพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่กลัวความท้าทายใหม่ ๆ ในการทำงาน
 • บุคคลแบบ Extrovert เป็นผู้ที่ตัดสินใจได้เร็ว เป็นผู้ที่คิดวิเคราะห์ปัญหาได้เร็ว เป็นคนที่กล้าที่จะเผชิญกับปัญหา มักจะนำปัญหาขึ้นมาถกเถียงเพื่อหาข้อสรุป และพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ
 • ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคคลแบบ Extrovert เป็นผู้ที่ทำงานได้เร็ว มีความคล่องตัวสูง เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ดี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เป็นผู้ที่มีไอเดียมานำเสนอในการทำงานอยู่เสมอ
 • ในการสร้างมิตร ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert เป็นผู้มีมีอัธยาศัยดีและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่ชอบการอยู่คนเดียวนาน ๆ ชอบพบปะผู้คน ไม่กลัวที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ สามารถใช้เวลาอยู่กับคนหมู่มากได้เป็นเวลานาน ๆ ได้ เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • เมื่อท่องเที่ยว ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert สามารถท่องเที่ยวได้ทุกที่โดยฉพาะที่ที่เป็นเทรนด์ เป็นกระแส ที่ที่มีผู้คนและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ เป็นผู้ที่ชอบการผจญภัย ชอบสำรวจสิ่งใหม่ ๆ และชอบแชร์เรื่องราวเหล่านั้นออกไปให้ผู้อื่นได้รับรู้

แม้ทั้งสองบุคลิกอาจดูต่างขั้ว แต่ทั้งบุคลิกภาพแบบ "Introvert" และ "Extrovert" ก็ไม่ใช่โรค และไม่ใช่ภาวะผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ โดยมี 2 ปัจจัยเป็นสาเหตุหลัก คือ

ปัจจัยทางพันธุกรรม หรือลักษณะที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ุระดับยีนจากพ่อและแม่สู่ลูก โดยหากพ่อแม่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert ลูกก็มีแนวโน้มสูงที่จะมีบุคลิกภาพแบบ Introvert นอกจากนี้ การหลั่งของสารสื่อประสาทบางชนิด เช่น โดพามีน ที่พบการหลั่งของสารในปริมาณที่สูงในผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert ทำให้รู้สึกกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา และรู้สึกมีพลังงานกับการได้เข้าสังคม

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ในผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert อาจมีการซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีวิธีการสื่อสารทางสังคมที่ไม่เร่งรีบ หรือมีการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีความสงบ มีสิ่งเร้าทางสังคมน้อย ล้วนมีส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะบุคลิกภาพแบบ Introvert ในขณะที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert อาจเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยผู้คน มีการสื่อสารถึงโลกภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ หรือมีความตื่นตัวกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ซึมซับพฤติกรรมในวัยเยาว์ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพแบบ  Extrovert ในที่สุด

รู้จัก Ambivert กึ่งกลางระหว่าง Introvert และ Extrovert

Ambivert อีกบุคลิกภาพที่เปรียบเหมือนส่วนผสมระหว่าง Introvert และ Extrovert

ไม่ใช่แค่ Introvert และ Extrovert ต่อไปแล้ว เพราะในสังคมที่มีการปรับตัวตลอดเวลา ทำให้มีคนบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง ซึ่งถูกนิยามว่า “Ambivert”

Ambivert คืออะไร?

Ambivert คือบุคคลที่อยู่ระหว่าง Introvert และ Extrovert ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ปรับตัวเก่ง ชอบเข้าสังคม เข้ากับคนอื่นได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ Ambivert ก็มีความรู้สึกที่อยากอยู่คนเดียวเช่นกัน เพราะฉะนั้นบุคคลิก Ambivert จะมีลักษณะพฤติกรรมเอนเอียงไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาหรือสถานการณ์นั่นเอง 

6 สัญญาณที่บอกว่าเราอาจเป็น “Ambivert”

1. รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ทั้ง  Introvert และ Extrovert เพราะเป็นไปได้ทั้งสอง หรืออาจไม่ใช่ทั้งสองบุคลิกภาพข้างต้น เนื่องจากเป็นทั้งคนที่ชอบเก็บตัว มีโลกส่วนตัวสูง และบางครั้งก็รักการปาร์ตี้ และชอบเข้าสังคม  

2. ต้องการมีเวลาส่วนตัวพอๆ กับการเข้าสังคม ถ้าเรามีความรู้สึกตื่นตัวจากการเข้าสังคม แต่ก็รู้สึกได้ชาร์จพลังจากการได้อยู่ในโลกส่วนตัว หรือชอบทั้งสองอย่างเท่าๆ กันแล้วละก็ สิ่งนี้ก็อาจเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่อาจบอกว่าเราเป็นมนุษย์ Ambivert 

3. สามารถสร้างสมดุลให้กับการดำเนินชีวิตได้ดี การเป็นคนที่มีบุคคลิกแบบ Ambivert สามารถให้ความสมดุลกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูง และปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้เก่ง จึงไม่แปลกหากพวกจะสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองได้ดี 

4. รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวหรือการอยู่ร่วมกับคนอื่นมากเกินไปทำให้รู้สึกเหนื่อย ถึงแม้ว่า Ambivert จะมีความยืดหยุ่นสูงและปรับตัวเก่ง แต่บ่อยครั้งก็รู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องใช้พลังงานไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ เช่นกัน 

5. ชอบการสนทนาแบบ Deep Talk แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถพูดคุยทั่วไปได้  กลุ่มคน Introvert ไม่ชอบการการสนทนาแบบผิวเผิน เช่น ถามสภาพอากาศวันนี้ วันนี้ทำอะไรบ้าง มักจะชอบพูดคุยในเรื่องที่สนใจหรือบทสนทนาที่เป็นแบบ Deep Talking ในทางกลับกัน Extrovert จะเป็นพวกชอบเข้าสังคม ชอบการได้พูดคุยกับคนอื่น ส่วน Ambivert สามารถสนทนาพูดคุยได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงบทสนทนาเชิงลึกเลยก็ว่าได้

6. มีเพื่อนหลายกลุ่ม แต่ก็มีกลุ่มคนสนิทที่ไว้ใจได้ด้วย  ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ Extrovert มักจะมีกลุ่มเพื่อนที่หลากหลาย ในขณะที่มนุษย์ Introvert มักจะมีเพื่อนหรือกลุ่มคนที่สนิทด้วยไม่กี่คน แต่ Ambivert กลับมีทั้งเพื่อนหลายกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจด้วย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะ Ambivert เป็นบุคคลที่ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี ทำให้คนกลุ่มนี้มักจะเพื่อนหลากหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มเพื่อนที่สนิทด้วย 

มนุษย์ Ambiverts เหมาะกับอาชีพอะไร?

Adam Grant นักจิตวิทยา กล่าวว่า คนที่มีบุคลิกแบบ Ambivert สามารถทำงานด้านการขายได้เป็นอย่างดี เพราะพวกเขามีทักษะการเจรจา รู้วิธีการพูดโน้มน้าว รวมถึงวิธีการพูดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ นอกจากนี้ อาชีพครูและนักบำบัดก็เป็นอีกอาชีพที่ Ambivert สามารถทำได้ดีเช่นกัน 

สร้างสมดุลให้ชีวิต บุคลิกไหนก็ไม่สำคัญ

บุคลิกภาพของคนผันแปรได้ตามกาลเวลาตลอดช่วงชีวิตจากบุคลิกหนึ่งสู่อีกบุคลิกหนึ่ง เป็นพัฒนาการของมนุษย์ในการเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม การจำแนกบุคลิกภาพตามหลักทฤษฎีของคาร์ล จุง เป็นเพียงทฤษฎีที่ใช้อธิบายวิธีที่ผู้คนเลือกที่จะวางตัวเองในพื้นที่ที่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด โดยบุคลิกเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยเมื่อมีอายุมากขึ้น ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert อาจเข้าสังคมน้อยลง เก็บตัวมากขึ้น และเป็นผู้ฟังมากขึ้น ในขณะที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert อาจเข้าสังคมมากขึ้น เปิดเผยตนเองมากขึ้น และสามารถพูดนำเสนอต่อหน้าสาธารณะได้อย่างคล่องแคล่ว

logoline