svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ

"โรคมะเร็ง" สิทธิบัตรทอง รับการรักษาได้ทั่วไทย ใน 13 จ. มีที่ไหนบ้างเช็ก!

01 เมษายน 2566
219

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ย้ำนโยบาย โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ (ทั่วประเทศ) หรือ Cancer Anywhere กับผู้มีสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้ ตรวจสอบสถานที่รักษาใกล้บ้านได้ ที่นี่!

“โรคมะเร็ง”  โรคร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เชื่อหรือไม่ว่า ปัจจุบันมะเร็งกลายเป็นโรคยอดฮิตที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ โดยจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยปี 2565 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยว่า แต่ละปีไทยจะมี ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 400 คนต่อวัน  โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก และ มะเร็งปากมดลูก
 

ภาพประกอบจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จุดเริ่มโครงการ Cancer Anywhere

โรคมะเร็ง แม้จะรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน ผู้มีรายได้น้อยจึงเสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษาในแต่ละปีจำนวนมาก นั่นทำให้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ที่บางคนอาจะเรียกว่า บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค เพิ่มสิทธิในการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยนโยบาย โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ (ทั่วประเทศ) หรือ Cancer Anywhere โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เริ่มให้บริการ พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

"โรคมะเร็ง" สิทธิบัตรทอง รับการรักษาได้ทั่วไทย ใน 13 จ. มีที่ไหนบ้างเช็ก!

ซึ่งทำให้ผู้ป่วย สามารถเข้ารับบริการ ยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพ ในการรักษาโรคมะเร็ง ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งใดก็ได้ เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อแสดงตัวตน ใช้สิทธิบัตรทอง ก่อนรับบริการทุกครั้ง โดยครอบคลุมทุกวิธีการรักษา เช่น ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ฮอร์โมน ทั้งตามโปรโตคอลการรักษา 20 ชนิด (Protocol) และการรักษามะเร็งทั่วไป (General)  ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด

"โรคมะเร็ง" สิทธิบัตรทอง รับการรักษาได้ทั่วไทย ใน 13 จ. มีที่ไหนบ้างเช็ก!

อีกทั้งยังรักษาข้ามเขต ข้ามจังหวัดได้ โดยผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการ ผ่าน ช่องทาง สายด่วน สปสช. 1330, แอปพลิเคชัน สปสช. หรือติดต่อหน่วยบริการที่มีความพร้อมให้บริการรักษาด้วยคิวรอคอยที่สั้นได้โดยตรง และไม่ต้องใช้ใบส่งตัวยืนยันสิทธิ อีกทั้งยังมีบริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy)

เช็ก! รายชื่อหน่วยงานรักษามะเร็งตามสิทธิ์ฟรี ทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่รองรับการรักษามะเร็งตามสิทธิบัตรทองอยู่ทั่วประเทศ ใน 13 จังหวัด  42 แห่ง ได้แก่

 • เขต 1 เชียงใหม่ ได้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ , รพ.นครพิงค์ , รพ.มะเร็งลำปาง
 • เขต 2 พิษณุโลก  ได้แก่ รพ.พุทธชินราช , รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร , รพ.รังสีรักษาพิษณุโลก
 • เขต 3 นครสวรรค์ ได้แก่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 • เขต 4 สระบุรี ได้แก่ รพ.มะเร็งลพบุรี , รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี , รพ.ธรรมศาสตร์
 • เขต 5 ราชบุรี ได้แก่ รพ.ราชบุรี , รพ.สมุทรสาคร
 • เขต 6 ระยอง ได้แก่ รพ.มะเร็งชลบุรี , รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี , รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา , รพ.วิภารามอมตะนคร ชลบุรี , รพ.กรุงเทพระยอง
 • เขต 7 ขอนแก่น ได้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ , รพ.ขอนแก่น , รพ.ร้อยเอ็ด
 • เขต 8 อุดรธานี ได้แก่ รพ.มะเร็งอุดรธานี , รพ.สกลนคร
 • เขต 9 นครราชสีมา ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา , รพ.สุรินทร์
 • เขต 10 อุบลราชธานี ได้แก่ รพ. อุบลราชธานี
 • เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้แก่ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี , รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช
 • เขต 12 สงขลา ได้แก่ รพ.สงขลานครินทร์ , รพ.หาดใหญ่
 • เขต 13 กรุงเทพฯ ได้แก่ รพ.ศิริราช , รพ.จุฬาลงกรณ์ , รพ.รามาธิบดี , รพ.ราชวิถี , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช , รพ.พระมงกุฎเกล้า , รพ.วชิรพยาบาล , รพ.จุฬาภรณ์ , รพ.เฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ , รพ.วัฒโนสถ , รพ.มงกุฎวัฒนะ

"โรคมะเร็ง" สิทธิบัตรทอง รับการรักษาได้ทั่วไทย ใน 13 จ. มีที่ไหนบ้างเช็ก!

ขั้นตอนการรักษามะเร็ง ตามสิทธิบัตรทอง 

สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง แต่มีอาการ หรือ สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็ง สามารถขอรับคำปรึกษา หรือคัดกรองเบื้องต้น ได้ที่หน่วยบริการประจำใกล้บ้าน หรือสถานพยาบาลประจำได้ตามระบบปกติ  โดยผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสามารถรับการรักษาโรคมะเร็ง ตามขั้นตอนดังนี้

1.ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็น "โรคมะเร็ง"

2.แพทย์ผู้รักษาตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "เลือกรับการรักษาต่อที่ใด"

3.พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประสานการส่งต่อจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประสานการส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยัง "หน่วยบริการที่พร้อมให้บริการรักษาโรคมะเร็ง" โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว

4.ผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการเฉพาะด้านโรคมะเร็ง ต่อไป 

"โรคมะเร็ง" สิทธิบัตรทอง รับการรักษาได้ทั่วไทย ใน 13 จ. มีที่ไหนบ้างเช็ก!

โรคมะเร็งอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ควรหมั่นเช็กสุขภาพตัวเองเป็นประจำทุกปี หรือ หากพบอาการผิดสังเกตของร่างกายก็ต้องเร่งปรึกษาแพทย์ทันที เพราะมะเร็งรักษาได้ และจะรักษาง่าย ถ้ารู้ได้เร็ว!