svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ

ดร.สนธิ ห่วงซีเซียม-137 ในรัศมี 5 กม. ทำคนป่วยเพิ่ม แนะรัฐให้ข้อเท็จจริง ปชช.

21 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ห่วงสุขภาพ ปชช. ในรัศมี 5 กม. หลังซีเซียม-137 ถูกหลอมในโรงงาน เพราะมีสารก่อมะเร็งในอากาศ พืช ผัก ผลไม้ แหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน พร้อมแนะภาครัฐควรบอกข้อเท็จจริงกับประชาชน

21 มีนาคม 2566 ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ระบุถึง กรณีซีเซียม-137 หายจากโรงงาน ก่อนพบว่าถูกหลอมไปแล้ว ว่า สารกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 อาจจะถูกหลอมไปรวมกับเหล็ก ที่โรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ข้อมูลดังกล่าวได้มีการยืนยันกับอธิบดีกรมโรงงาน โดยลักษณะการหลอมจะต้องเอาเศษเหล็กมาอัดเป็นแท่นถึงจะสามารถเข้าเต้าหลอมได้ ด้วยความร้อน 1,200 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเหล็กจะกลายเป็นน้ำเหล็กทำให้เย็นลง เพื่อทำเป็นเหล็กแท่น เหล็กเส้นต่อไป ขณะเดียวกันที่กำลังหลอมจะมีมลพิษทางอากาศ คือ ฝุ่นขนาดเล็ก ของเหล็กลอยไปที่ปล่องก่อนที่จะออกไปที่ปล่องจะมีจะมีตัวกรองอากาศ กรองฝุ่นไว้ ซึ่งก็คือ ฝุ่นแดง 
ดร.สนธิ ห่วงซีเซียม-137 ในรัศมี 5 กม. ทำคนป่วยเพิ่ม แนะรัฐให้ข้อเท็จจริง ปชช.
โดยในฝุ่นแดงจะมีซีเซียม กรองอากาศจะดักไว้ได้แค่ 90% ส่วนอีก 10% จะลอยออกไปที่ปลายปล่องสู่บรรยากาศ แต่ก็ขึ้นอยู่กับลมจะพัดไปทิศทางไหน ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยบ้างส่วนอาจจะตกลงมาสิ่งแวดล้อม เช่น ปนเปื้อนในดิน น้ำใต้ดิน ผิวดิน ทำให้อาจจะมีสัตว์น้ำมากินเข้าไป เช่น ปลา ซึ่งคนก็อาจจะนำปลามากิน รวมทั้งอาจจะเข้าไปถึงพืช ผัก ผลไม้  ซึ่งก็จะกลายเป็นห่วงโซอาหาร ประชาชนที่ไม่รู้ก็อาจจะกินเข้าไป 

ขณะเดียวกัน ก้นเตาหลอมจะมีตะแกรงเหล็กที่เผาไหม้ไม่หมดกลายเป็นขยะขนาดใหญ่ อาจจะมีการปนเปื้อนซีเซียมอยู่ด้วย ซึ่งโรงงานได้เอาไปฝังกลบไว้ที่รอบ ๆ โรงงาน หลังจากที่หน่วยงานราชการไปเจอก็ขุดออก แต่ก็ไม่ทันเพราะได้มีการปนเปื้อนในน้ำใต้ดินแล้ว จึงทำให้รอบโรงงานมีซีเซียมผสมลงไปในน้ำใต้ดินแล้ว ซึ่งหากมีคนนำน้ำไปทาน หรือ ไปหาปลา เก็บพืช ผัก ผลไม้ ที่มีซีเซียมปนเข้าไปก็จะเข้าไปสู่ห้วงโซ่อาหาร

ซึ่งประชาชนที่ได้รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของซีเซียมโดยไม่รู้ตัว จะทำให้สารซีเซียมเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจ หากหายใจอากาศที่มีซีเซียมก็จะเข้าสู่ปอด ไปที่ถุงลมปอด เส้นเลือด และไปที่เนื้อเยื่อต่าง ๆ หากทานอาหารเข้าไปจะเข้าสู่กระเพาะ ลำไส้ ดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือด สุดท้ายไปสะสมที่เนื้อเยื่ออ่อน กล้ามเนื้อ ไขกระดูก
ดร.สนธิ ห่วงซีเซียม-137 ในรัศมี 5 กม. ทำคนป่วยเพิ่ม แนะรัฐให้ข้อเท็จจริง ปชช.
เมื่อซีเซียม-137 เข้าไปอยู่ในร่างกาย ก็จะปล่อยรังสีแกมมา หรือเบต้าออกมา พอปล่อยไปในระยะเวลานานอาจจะทำให้โคโมโซมในร่างกายเปลี่ยนแปลง หรือ DNA ผิดปกติ หรือเป็นหมันได้ และอาจจะไปสู่ระยะสุดท้ายคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้ระยะยาวนานถึง 5-10 ปี และขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้นข้น และภูมิต้านทานในร่างกายเท่าไหร่ โดยการสลายตัวของซีเซียมใช้เวลาถึง 30 ปี

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอาการตนเองว่า มีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ อาเจียน ปวดท้อง หรือมีตุ่มขึ้นตามร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์ว่าได้รับรัสีเข้าไปในร่างกายหรือไม่

สำหรับฝุ่นแดงได้ข้อมูลจากกรมโรงงานว่า มี 24 ตัน และได้ขนไปที่จ.ระยองแล้ว 12.4 ตัน ที่โรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 ซึ่งหากส่วนหนึ่งที่เกินหลอมไปแล้ว อาจจะมีซีเซียมที่ปลายปล่อง ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบได้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพในพื้นนี้เพิ่ม

ดร.สนธิ ห่วงซีเซียม-137 ในรัศมี 5 กม. ทำคนป่วยเพิ่ม แนะรัฐให้ข้อเท็จจริง ปชช.

ดร.สนธิ  ระบุว่า ส่วนของราชการจะต้องให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน ต้องตื่นตระหนกในการค้นหา หรือตรวจวัดรังสี ตรวจระบบนิเวศพืชผัก ผลไม้ ประมาณ 1-2 ปี ตรวจสุขภาพประชาชนบริเวณใกล้เคียง 5 กิโลเมตร และต้องดูแลอย่างน้อย 5 ปี และกฎหมายที่สำคัญ เพราะว่า ซีเซียม-137 เข้าข่าย พ.ร.บ.วัตถุอันตรายปี 2535 มาตรา 4 วัตถุกัมตภาพรังสีถือเป็นวัตถุอันตราย เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นวัตถุอันตรายจะต้องขออนุญาติจากหน่วยงาน
 

โรงไฟฟ้าดังกล่าวเขาได้ไปขออนุญาตสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แต่เขาผิดกฎหมายที่ไม่ปฏิบัติตามใบอนุญาต คือ ไม่รักษาให้ดี ไม่ดูแลให้ดี ทำให้สูญหาย ทำให้สามารถโดนสั่งยึดใบอนุญาตได้

ดร.สนธิ ห่วงซีเซียม-137 ในรัศมี 5 กม. ทำคนป่วยเพิ่ม แนะรัฐให้ข้อเท็จจริง ปชช.
ส่วนโรงหลอมเหล็ก หรือ ร้านรับซื้อวัตถุอันตรายที่ว่าครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมายจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องดูแลและตรวจสอบ กัมตภาพรังสีซีเซียม-137 ถ้าดูแลและตรวจสอบไม่ดีผิดกฎหมายมาตรา 157 ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ได้ ประชาชนฟ้องศาลปกครองได้ 

logoline