svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

วิจัยชี้ผู้ผลิตอาหารเครื่องดื่มพร้อมใจลดใช้พลาสติก ยอมแบกต้นทุนช่วยโลก

22 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

Tetra Pak เผยผลวิจัยพบผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มพร้อมใจลดใช้พลาสติก ชี้ภาคธุรกิจกว่า 77% ยอมแบกต้นทุนเพื่อเปลี่ยนมาใช้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ขณะที่ผู้บริโภคเข้าใจบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างสมเหตุสมผล

●      ภาคธุรกิจเห็นพ้องความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ครอบคลุมเรื่องพลาสติกถึง 3 ใน 5 ข้อ

●      เสียงเรียกร้องผู้บริโภคด้านความยั่งยืนคือแรงขับเคลื่อนหลักในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

●      ภาคธุรกิจกว่า 77% ยอมแบกต้นทุนเพื่อเปลี่ยนมาใช้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

งานวิจัยโดย Tetra Pak ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก เผยบริษัทกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน เตรียมลดปริมาณการใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลักของบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มผู้นำธุรกิจได้ระบุถึง 5 ความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่

  1. การลดการพึ่งพาพลาสติก
  2. การลดความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกในการจัดส่งอาหาร
  3. การลดขยะอาหารในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  4. การลดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  5. การปรับปรุงด้านลอจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

สำหรับผลการวิจัยนี้นำมาจากการสำรวจความคิดเห็นด้านความยั่งยืนกับบรรดาผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยงานวิจัยกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจ (Business-to-business) ของ Tetra Pak เกี่ยวกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมโลกและผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในตลาด 19 แห่ง ได้แก่ อิตาลี โปแลนด์ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาใต้ เม็กซิโก อาร์เจนตินา บราซิล จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สหพันธรัฐอาระเบียใต้ ตุรกี ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ บริษัทกว่าครึ่งหนึ่งในการสำรวจ ระบุว่าความต้องการของผู้บริโภคคือตัวกระตุ้นหลักที่ก่อให้เกิดการนำโซลูชั่นด้านความยั่งยืนรูปแบบใหม่มาใช้งานในขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป ข้อมูลนี้สอดคล้องกับงานวิจัยผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการในปี 2566 จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคทั้งหมด 14,500 รายด้วยแบบสอบถามออนไลน์ในตลาด 29 ประเทศแห่งทั่วโลก ซึ่งพบว่า

ความต้องการซื้อในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามราว 3 ใน 4 (คิดเป็น 74%) จะเพิ่มมากขึ้น หากแบรนด์สินค้ามีการสื่อสารถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ 42% มองว่า “บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะทำให้ราคาสูงขึ้น และยิ่งทำให้อุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นในการนำโมเดลธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนี้มาปรับใช้

77% ของภาคธุรกิจแสดงความยินดีที่จะยอมแลกระหว่างการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกับการนำโซลูชั่นการผลิตและการแปรรูปที่ยั่งยืนมาใช้ สำหรับคำถามที่ว่า “โปรดประเมินความยินยอมของบริษัทของคุณที่จะยอมแลกกับการนำโซลูชั่นที่ยั่งยืนมาใช้ในกระบวนการการผลิต/การแปรรูป”

  • 41% ตอบว่าพวกเขายอมรับการแลกกับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างแน่นอน
  • 36% อาจยอมแลกกับการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
  • 10% ไม่ยอมรับแนวทางหรือจะไม่ยอมทำ
  • 11% อาจไม่ยอมรับ
  • 3% ไม่ยอมรับอย่างแน่นอน

แม้ว่าอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างต่อเนื่องก็ตาม ข้อมูลเชิงลึกนี้สอดคล้องกับการประชุม COP28 ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเอกชนจำนวนมากได้ตั้งปณิธานต่อเป้าหมายและโครงการด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของ Tetra Pak

การให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจดูเหมือนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน สืบเนื่องจากภาวะความเร่งด่วนในการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระบบอาหารของโลกซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 10% ในอีก 5 ปีข้างหน้าจาก 49% เป็น 59% เมื่อผู้เข้าร่วมการสำรวจถูกถามว่าซัพพลายเออร์ด้านบรรจุภัณฑ์และการแปรรูปจะสามารถมีส่วนร่วมต่อเรื่องนี้ได้อย่างไร บริษัทกว่า 65% ระบุถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

จิล ทิสเซอแรน รองประธานด้านสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ของ Tetra Pak กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ในการทบทวนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับภาวะเร่งด่วนด้านสภาพภูมิอากาศ และการบริหารผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจและโซลูชันต่าง ๆ ของแต่ละบริษัท โดยมองหาซัพพลายเออร์มาช่วยสนับสนุนการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งเต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นทำหน้าที่ในส่วนของเราอย่างดีที่สุดผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนางานวิจัย สร้างระบบนิเวศเพื่อการทำงานร่วมกัน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เส้นทางแห่งนวัตกรรมของเราถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรทดแทนได้และการรีไซเคิล เพื่อช่วยลดคาร์บอนและหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆ รวมไปถึงตอบสนองความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน”

ปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

ปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวด้านความยั่งยืน ร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเร่งสร้างนวัตกรรมและนำโซลูชันบรรจุภัณฑ์มาปรับใช้เพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความสำคัญกับการลดใช้พลาสติกและเปิดรับนวัตกรรมการใช้วัสดุทดแทนได้ ทำให้เราสามารถสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนในระดับโลก และตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในตลาดเมืองไทยที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม”

 

 

แหล่งอ้างอิง : Our planet is choking on plastic / Tetra Pak

 

logoline