svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

เปิดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มสยามพิวรรธน์ หลังร่วมงานใหญ่ระดับโลก

01 ธันวาคม 2566

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เผยกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้วกว่า 18,825 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,981,535 ต้น

หนึ่งในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ผ่านมา คือการแข่งขันเก็บขยะชิงแชมป์โลก SPOGOMI WORLD CUP 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างสรรค์โดย Nippon Foundation สำหรับตัวแทนทีมชาติไทยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ คว้าลำดับที่ 12 ของการแข่งขันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก ในขณะที่ทีมผู้เข้าแข่งขันจาก "สหราชอาณาจักร" สามารถชิงรางวัลชนะเลิศไปครอง

เปิดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มสยามพิวรรธน์ หลังร่วมงานใหญ่ระดับโลก

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้าน Sustainability พร้อมด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น Net Zero Shopping Mall แห่งแรกของประเทศไทย ให้กับผู้แทนจากสถานเอกอัครราช ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนจากเขตชินากาวา ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

Net Zero เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

จากความมุ่งมั่นในการใช้ศักยภาพและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองต้นแบบมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางที่ใส่ใจฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใจกลางเมือง ผลักดันเรื่องพลังงานหมุนเวียน บริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา ภายใต้โครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

เปิดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มสยามพิวรรธน์ หลังร่วมงานใหญ่ระดับโลก

พร้อมนำจุดแข็งในด้านการจัดอีเวนต์ที่มีอีเวนต์ระดับโลกเกิดขึ้นมากมาย ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยผนึกกำลังพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกของประเทศไทย งาน SPOGOMI WORLD CUP 2023 THAILAND STAGE เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาเก็บขยะโลกที่ตัวแทนประเทศไทยได้มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้

“เรามองธุรกิจในบริบทใหม่แบบไม่มีกรอบ ปราศจากคู่แข่ง แต่เปี่ยมด้วยพันธมิตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย และการส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนในรุ่นต่อไป” 

เปิดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มสยามพิวรรธน์ หลังร่วมงานใหญ่ระดับโลก

นอกจากนี้ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ยังได้ถึงกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจและบริหารโครงการต่างๆ ด้วยการปรับตัวเป็น Sustainable Business ภายใต้กลยุทธ์ Above the Ocean โดยมองธุรกิจในบริบทใหม่แบบไม่มีกรอบ ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากคู่แข่งแต่เปี่ยมไปด้วยพันธมิตร สร้าง Ecosystem เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน และยังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อร่วมขับเคลื่อนมิติแห่งความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

Above the Ocean คือกลยุทธ์ที่ทำให้เราพัฒนาจากหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์สู่องค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคตที่จะสามารถเชื่อมธุรกิจ ผู้คน และโลก (Prosperity People Planet) เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการสร้าง Ecosystem ที่ทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้รับประโยชน์ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

สำหรับในด้านสิ่งแวดล้อม หรือการฟื้นฟูโลก (Planet) ซึ่งเป็นเรื่องหลักในครั้งนี้ เป้าหมายของเราคือ เป็นแพลตฟอร์มของการฟื้นฟู (Regeneration Hub) เพื่อบริหารจัดการพลังงานและจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพที่ช่วยทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการ Solar Rooftop การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง โดยเราตั้งเป้าและประกาศไปแล้วว่าเราจะใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 100% ในปี 2030

เปิดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มสยามพิวรรธน์ หลังร่วมงานใหญ่ระดับโลก

การจัดทำโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เพื่อส่งเสริมให้คนไทยจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เราใช้พื้นที่ภายในศูนย์การค้าเป็นจุดบริการรับขยะ Recycle Collection Center ; RCC ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร นำขยะที่ทำความสะอาดและคัดแยกแล้วส่งต่อเข้ากระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือนำมาเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิล เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ ซึ่งสินค้าส่วนหนึ่งวางจำหน่ายบนพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลกอย่าง Ecotopia และเรายังขยายผลเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนที่นำขยะมาฝากไว้ ณ จุด RCC แลกเปลี่ยนเป็น Viz Coins ผ่าน ONESIAM SuperApp ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ ด้วยประสบการณ์ในการเปลี่ยนขยะจากสิ่งที่ไม่มีมูลค่าให้มีคุณค่า ให้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายลดปริมาณการฝังกลบของขยะจากการดำเนินงาน 50% ภายในปี 2030

จากกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ได้ดำเนินการ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 18,825 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,981,535 ต้น

เปิดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มสยามพิวรรธน์ หลังร่วมงานใหญ่ระดับโลก

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า “สยามพิวรรธน์มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยมีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกคนและผู้คนในรุ่นต่อไป”