svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

เปิดสถิติสุขภาพแบตเตอรี่ ชี้ความร้อนทำแบตรถ EV เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

20 กันยายน 2566
358

Tesla เผยสถิติเกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ระบุอากาศร้อนหรือเย็นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ส่วนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบ่อยๆ ไม่ได้ส่งผล

พลังงานสะอาดที่ได้รับการจับตามองและกำลังเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนโลกสีเขียว คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า ที่ในอนาคตจะมาแทนที่การใช้รถยนต์พลังงานฟอสซิล ล่าสุด Tesla (เทสลา) บริษัทของสหรัฐอเมริกา ผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าและส่วนประกอบระบบส่งกำลังของยานพาหนะไฟฟ้า เผยสถิติเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยชี้ให้เห็นว่า “สุขภาพแบตเตอรี่” ของรถที่ใช้ในประเทศที่อากาศเย็นดีกว่าประเทศเมืองร้อน ซึ่งอุณหภูมิไม่เพียงส่งผลแค่ระยะทางที่วิ่งได้ แต่ยังเกี่ยวกับ "สุขภาพแบตเตอรี่" อีกด้วย

เปิดสถิติสุขภาพแบตเตอรี่ ชี้ความร้อนทำแบตรถ EV เสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

ซึ่งเดิมทีเราเข้าใจว่าในประเทศที่มีอากาศเย็นหรืออุณหภูมิต่ำ จะทำให้มีความร้อนของแบตเตอรี่น้อยกว่าประเทศเมืองร้อน ทำให้ส่งผลต่อระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการวิจัยและเปิดเผยว่า อากาศที่หนาวจัดหรืออุณหภูมิต่ำ จะทำให้ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จลดลง เนื่องจากต้องใช้พลังงานสร้างความร้อนให้แบตเตอรี่ทำงานได้ปกติ แต่ย้อนกลับมากับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอุณหภูมิสูงก็เช่นกัน ซึ่งแพลตฟอร์ม Recurrent ได้เก็บข้อมูลรถยนต์เทสลากว่า 12,500 คันในสหรัฐฯ พบว่า สภาพแวดล้อมและอากาศมีผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระยะยาว

ตามสถิติได้เปิดเผยว่า คะแนนสุขภาพแบตเตอรี่ของ Tesla Model Y ปี 2020 ในประเทศที่มีอากาศค่อนข้างเย็นจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 95 คะแนน ในขณะที่ประเทศที่มีอากาศร้อนจะมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 92 คะแนน

สำหรับคะแนนสุขภาพแบตเตอรี่ของ Tesla ชี้ให้เห็นว่าอากาศร้อนหรือเย็น นอกจากระยะทางที่วิ่งได้แล้วยังส่งผลต่อสุขภาพแบตเตอรี่ในระยะยาวอีกด้วย โดยอากาศที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดคือ ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ซึ่งหากอุณหภูมิสูงกว่านั้นจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของแบตเตอรี่ และสุขภาพแบตเตอรี่จะลดลงเร็วกว่าที่ควร 

ส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจคือ แพลตฟอร์ม Recurrent ได้เปิดเผยว่าการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าบ่อยๆ ของเทสลา ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพแบตเตอรี่แบบที่หลายคนกังวลแต่อย่างใด

ปัจจุบันอุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้น เชื่อว่าอนาคตในการพัฒนาแบตเตอรี่ต้องพัฒนาให้รองรับอุณหภูมิในประเทศร้อนจัดด้วย เนื่องจากในอนาคตคนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันทั่วทั้งโลก และปัญหานี้มักเป็นเรื่องกังวลของคนที่กำลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ถ้าหากใช้งานในเมืองร้อนทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพไวกว่าปกติ