svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

ภาวะโลกเดือด ส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก

09 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ในขณะนี้ มนุษย์กำลังเผชิญกับภาวะโลกเดือด หรือ Global Boiling ซึ่งเรียกได้ว่าส่งผลกระทบแบบสะเทือนกับมนุษยชาติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะกับเด็ก

องค์การสหประชาชาติ เผยว่า ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคโลกร้อนแล้ว แต่เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกเดือด หรือ Global Boiling ซึ่งเรียกได้ว่าส่งผลกระทบแบบสะเทือนกับมนุษยชาติเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ภัยธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะกับเด็ก

ภาวะโลกเดือด ส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก

นักวิจัยจาก Stanford Woods Institute for the Environment ได้มีการอภิปรายกันว่า Climate Change และมลพิษ ส่งผลกับอันตรายกับสุขภาพของเด็กๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสูงกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอากาศและมลภาวะอาจส่งผลกับเมตาบอลิซึ่งในร่างกายของเด็ก รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ของเด็กยังทำได้ลำบากกว่า

อีกทั้ง ระบบการหายใจของเด็กกรองอากาศได้ไม่เท่าผู้ใหญ่ ซึ่งเด็กมากกว่า  90% ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หายใจเอามลพิษเข้าไป และจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้  UNICEF องค์กรเพื่อเด็กและเยาวชน วิตกกังวลว่าสภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อเด็กกว่าพันล้านคนบนทั่วโลก

ภาวะโลกเดือด ส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก

นักวิทยาศาสตร์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าวว่าภาวะโลกเดือดที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น อย่างไฟป่าหรือแม้แต่คลื่นความร้อน ล้วนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาพัฒนาการของสมองและระบบอื่นๆ ตลอดทุกช่วงอายุ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ วัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่น ซึ่งอากาศที่ร้อนจัดอาจมีส่วนทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด และมลพิษก็อาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้ฤดูของเกสรดอกไม้นานกว่าปกติ  อาจทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้และหอบหืดมากขึ้น

นอกจากนี้ ภัยธรรมชาติ จากภาวะโลกเดือดยังส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กด้วย ซึ่งเด็กๆ ที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วม พายุ หรือไฟป่า อาจมีแนวโน้มในการเกิด PTSD หรือภาวะเครียดหลังเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงและเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ และจากการสำรวจในพื้นที่ครอบคลุม 10 ประเทศพบว่าเด็กๆ เกินครึ่งกังวลกับภาวะโลกเดือดซึ่งมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขา ยิ่งความเครียดเรื่อง Climate Change เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยอาจส่งผลกับสุขภพจิตในระยะยาว

ภาวะโลกเดือด ส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก

ขอขอบคุณที่มา : Standford News / Science News 

logoline