svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

GO GREEN : รวมวิธีแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยสองมือเรา

31 มีนาคม 2566

เมื่อผลกระทบของภาวะโลกรวน หรือ Climate Change ใกล้ตัวเรามากขึ้น ชวนทุกคนสร้างจิตสำนึกลดละเลิกพฤติกรรมทำโลกร้อน พร้อมเปลี่ยนวิถีสู่ไลฟ์สไตล์สายกรีนง่ายๆ กับ 14 วิธีแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยสองมือเรา

นับวันผลกระทบของภาวะโลกรวน หรือ Climate Change ที่กำลังสร้างผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนยิ่งปรากฏให้เห็นมากขึ้น มีรายงานเกี่ยวกับความร้อนของโลกที่เพิ่มขึ้นออกมาเป็นระยะ หนึ่งในนั้นคือรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่ออกมาเตือนถึงหายนะทางสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลทำให้ในอนาคตโลกยังคงจะร้อนขึ้นได้อีกอย่างน้อยปีละ 1 องศาเซลเซียส

GO GREEN : รวมวิธีแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยสองมือเรา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นั้น ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์เอง ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และในระดับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวบุคคล ส่งผลทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดสภาพอากาศรุนแรง เช่น คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และน้ำท่วม โดยในปัจจุบันความแห้งแล้งทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าใน 30 ปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า จนกลายเป็นวิกฤติโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทุกๆ ชีวิตบนโลก ไม่เว้นแม้แต่ตัวมนุษย์เอง

กระแสความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กลายเป็นหนึ่งในกระแสหลักที่ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญ และหลายฝ่าย อาทิ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรในประเทศ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ต่างออกมารณรงค์ให้มีการตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งออกมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยกันลดโลกร้อน ซึ่งนอกจากความร่วมมือระดับองค์กรแล้ว แรงสนับสนุนจากคนตัวเล็กๆ จากประชาชนคนทั่วไปอย่างเราๆ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้เช่นกัน เพราะปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของคนทั้งโลก

GO GREEN : รวมวิธีแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยสองมือเรา

14 วิธีแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยมือเรา

 1. ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลง เราสามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ง่ายๆ เพียงแค่ "เปลี่ยนสิ่งที่กิน" ซึ่งเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมากโดยการกินเนื้อสัตว์น้อยลง เลือกอาหารในท้องถิ่น และอาหารที่มาจากธรรมชาติ รวมทั้งเลือกซื้ออาหารที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นหรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
 2. สนุบสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง จริงๆ แล้วการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลมในบ้านนับเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดที่ดีที่สุด เพราะกระบวนการผลิตไม่มีขั้นตอนในการปล่อยคาร์บอน แต่ทั้งนี้การจะเลือกใช้พลังงานแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัย เช่น ประเทศไทยสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อฟ หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้
 3. ประหยัดการใช้น้ำ การประหยัดน้ำที่บ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากน้ำสะอาดและส่งจ่ายไปยังบ้านเรือนต่างๆ นั้นต้องผ่านการผลิตและได้รับการบำบัด ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้พลังงานจำนวนมาก
 4. เลือกเดินทางช่วยลดการทำร้ายโลก เราสามารถเลือกได้ที่จะซื้อรถที่ประหยัดน้ำมัน ใช้พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล เลือกการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เลือกใช้การขี่จักรยาน หรือเดินเท้าหากเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก ทั้งหมดนี้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้โลกของเราไม่ร้อนขึ้นได้
 5. Reuse ใช้ซ้ำเพื่อลดการซื้อของใหม่ วัตถุทั้งหมดที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า หนังสือ และเฟอร์นิเจอร์ล้วนมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนอย่างหนึ่งคือคาร์บอนฟุตพรินต์ของสินค้า ซึ่งแสดงถึงพลังงานที่ใช้ในการผลิตวัสดุ การผลิตสินค้าและการขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง พลังงานดังกล่าวอาจเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น จนกว่าการผลิตจะขับเคลื่อนโดยแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและแสงอาทิตย์ การซื้อของน้อยลงจึงเป็นวิธีที่ดีในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

 6. Recycle การรีไซเคิลสามารถช่วยหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้จริงๆ นั่นเป็นเพราะวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ มักใช้พลังงานน้อยกว่าและทำให้เกิดมลพิษน้อยกว่าการใช้วัตถุดิบใหม่

 7. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ปัจจุบันนวัตกรรมช่วยโลกมีเยอะ เช่น การลองติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะเทอร์โมสตัทอัจฉริยะ เพื่อเรียนรู้กิจวัตรของเรา และปรับอุณหภูมิในบ้านเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยประหยัดค่าไฟในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการปล่อยมลพิษได้ด้วย
 8. เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนหลอดไฟสามารถส่งผลกระทบได้ จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ พบว่าหากทุกครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเพียงหลอดเดียวเป็น CFL หรือหลอดไฟ LED จะเท่ากับการลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนนกว่า 1 ล้านคัน
 9. ฉลากประหยัดพลังงาน มองหาฉลากประหยัดพลังงาน เมื่อต้องซื้อสินค้าในหมวดหมู่ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลง
 10. การตรวจสอบพลังงาน เรื่องนี้หลายคนไม่เคยรู้ กับสิ่งที่เรียกว่า “การตรวจสอบพลังงาน” เพื่อประหยัดเงินและพลังงานในบ้าน  ไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยตัวคุณเอง หรือจ้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค้นหาการรั่วไหลของอากาศ พิจารณาการระบายอากาศ ตรวจสอบฉนวน ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความร้อนและความเย็น ตรวจสอบระบบแสงสว่าง ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น เพื่ออัพเกรดแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจสอบพลังงาน เป็นอีกหนึงวิธีที่สามารถช่วยเราประหยัดเงินและปรับปรุงความสะดวกสบายในบ้านได้ด้วย
 11. การประหยัดค่าพลังงาน วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการป้องกันบ้าน รวมถึงการอัพเกรดเปลี่ยนแปลงหลังการตรวจสอบพลังงาน อาทิ เช่น การแก้ไขปิดรอยที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของอากาศ การเปลี่ยนฉนวน การเลือกใช้ฉนวน วัสดุผนังของบ้านที่ช่วยป้องกันความร้อนและช่วยการระบายอากาศได้ดีขึ้น การซ่อมแซมแก้ไขอุดรูรั่วซีลแอร์ ทำให้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์ทำงานน้อยลง การตรวจสอบระบบแสงสว่าง เพื่อเปลี่ยนหลอดไส้ประหยัดพลังงานด้วยหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) หรือไดโอดเปล่งแสง (LED) และการเปลี่ยนแก้ไขท่อน้ำในจุดที่ชำรุดเสียหาย เป็นต้น ทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าและช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้
 12. กำจัดเศษอาหารอย่างถูกวิธี การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เศษอาหาร มีข้อมูลของ EPA ระบุมลพิษมีเทนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์มาจากเศษอาหารที่ฝังกลบ แต่หากนำเศษอาหารและของเหลือที่เป็นขยะอินทรีย์เหล่านั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมัก จะช่วยลดการปล่อยก๊าซและช่วยปกป้องดินได้ด้วย
 13. ปลูกต้นไม้ ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนออกจากอากาศ และช่วยรักษาสภาพอากาศให้คงที่ ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้
 14. ช่วยเป็นกระบอกเสียงกระจายข่าว การบอกต่อถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโลก กับตัวเรา อาจเป็นหนทางช่วยโลกที่หลายคนคิดไม่ถึง ซึ่งการบอกต่อนี้จะช่วยให้ทั้งคนที่สื่อสารและคนที่รับสารได้ตระหนักถึงคุณค่าในการช่วยกันสร้างโลกให้ดีขึ้น หยุดไลฟ์สไตล์ที่ทำร้ายเราในทางอ้อม เพื่อให้พวกเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน

GO GREEN : รวมวิธีแก้ปัญหาระดับโลกได้ด้วยสองมือเรา

เห็นไหมว่าเส้นทางสายกรีนเริ่มต้นได้ด้วยสองมือเรา มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนกันดีกว่า เพราะปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของคนทั้งโลก