svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

อธิบดีกรมการข้าว ชวนชาวนาไทยขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้

22 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อธิบดีกรมการข้าว ชวนชาวนาไทยขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้ เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร นำร่องที่สุพรรณบุรี

22 มีนาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ให้การต้อนรับ นายนพดล ประเสริฐสุโข ประธาน บริษัท โกลบอลเบสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ในการรับซื้อคาร์บอนเครดิตในนาข้าว

เพื่อเป็นการช่วยลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" ในภาคการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการยกระดับรายได้ ให้กับชาวนา ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมายในการส่งเสริม การรับซื้อคาร์บอนเครดิต จากเกษตรกร โดยจะนำร่องรับซื้อในเขตนาชลประทาน บนพื้นที่กว่า 2 ล้านไร่ในปีนี้ 
อธิบดีกรมการข้าว ชวนชาวนาไทยขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้
     

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้รับนโยบายจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกำกับดูแลงานด้านข้าว ที่ถือเป็นสินค้าภาคการเกษตรที่สำคัญ โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรณรงค์ลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

ซึ่ง "กรมการข้าว" ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิต ที่พี่น้องชาวนาจะได้รับ จึงได้มีการเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนา เพื่อทำความเข้าใจถึงคำว่า "คาร์บอนเครดิต" และสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ ที่พี่น้องชาวนาจะได้รับ หากมีการทำ คาร์บอนเครดิต ขึ้น โดยขณะนี้กรมการข้าว ได้มีการนำร่องพื้นที่ในการสร้างรายได้ จากการทำ คาร์บอนเครดิต ให้ชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่แรก
อธิบดีกรมการข้าว ชวนชาวนาไทยขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้
 

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าว โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้เข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ให้กับชาวนาในอำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นอำเภอนำร่อง ที่จะส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงข้อดี และประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับ จากการสร้างคาร์บอนเครดิต

โดยได้นำองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง มาถ่ายทอดให้กับชาวนา โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เข้ามาใช้ในการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ (Laser Land Levelling) ที่จะช่วยให้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้น จะช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
อธิบดีกรมการข้าว ชวนชาวนาไทยขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้

นอกจากนั้นหลังการเก็บเกี่ยว "กรมการข้าว" ยังตั้งเป้าในการรณรงค์ ให้ชาวนาลดการเผาตอซังข้าว ที่จะช่วยลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนา นำไปสร้างรายได้เสริมได้   

นอกจากนี้ กรมการข้าวจะพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อบันทึกข้อมูลการทำนา แบบลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชาวนา ให้สอดรับกับการส่งเสริมให้ชาวนา หันมาสนใจในการขายคาร์บอนเครดิต อีกทั้งจะมีการจัดฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงเรื่องคาร์บอนเครดิต ให้กับศูนย์ข้าวชุมชน และชาวนาอาสา ในเขตจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

สำหรับชาวนาท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถึงการขายคาร์บอนเครดิตได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เว็บไซต์กรมการข้าว และ Facebook Fanpage Rice News Channel
อธิบดีกรมการข้าว ชวนชาวนาไทยขาย “คาร์บอนเครดิต” เพิ่มช่องทางรายได้

 

logoline