svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น

19 มีนาคม 2566

เปิดพิกัด "PM2.5" สูง 10 อันดับเมืองคุณภาพอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น "เชียงใหม่" พ้น 10 อันดับแรก แต่กับอยู่ระดับสีแดง "มีผลกระทบต่อทุกคน" ขณะคนกรุงเทพหายใจได้โล่งขึ้น ทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด ไม่เกินมาตรฐาน

19 มีนาคม 2566 ค่าฝุ่น "PM2.5" เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง ยังคงน่าจับตาดู ล่าสุดเช้าวันนี้ คุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ จากเว็บไซต์ “IQAir" เมื่อเวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่า..

จ.เชียงใหม่ วัดได้ 151 AQI อยู่ในอันดับ 12 ของโลก อยู่ในระดับสีแดง คุณภาพอากาศ "มีผลกระทบต่อทุกคน" 

กรุงเทพมหานคร วัดได้ 69 AQI อยู่ในอันดับ 45 ของโลก
แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น

ขณะที่ 10 อันดับ เมืองที่คุณภาพอากาศแย่ เมื่อเวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศไทย มีดังนี้

  1. ธากา, บังกลาเทศ วัดได้ 196 AQI
  2. อินช็อน, เกาหลีใต้ วัดได้ 175 AQI
  3. ย่างกุ้ง, เมียนม่าร์ วัดได้ 173 AQI
  4. การาจี, ปากีสถาน วัดได้ 171 AQI
  5. ลาฮอร์, ปากีสถาน วัดได้ 166 AQI
  6. พอซนาน, โปแลนด์ วัดได้ 160 AQI
  7. เสิ่นหยาง, จีน วัดได้ 160 AQI
  8. เดลี, อินเดีย วัดได้ 158 AQI
  9. กรากุฟ, โปแลนด์ วัดได้ 156 AQI
  10. มิลาน, อิตาลี วัดได้ 153  AQI

แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น
 

ขณะที่ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 19 มี.ค. 2566 เวลา 05.00 - 07.00 น. 

 - ตรวจวัดได้ 18-38 มคก./ลบ.ม.
 - ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 27.1 มคก./ลบ.ม. 
 -ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทุกสถานีที่มีการตรวจวัด     

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 19 - 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยมี แนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่า ไม่เกินมาตรฐาน ทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันค่อนข้างมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีแนวโน้มการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควัน อยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม
แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น  

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 19-25 มี.ค. 2566 มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีสภาพอากาศเปิด ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 เกิดการสะสมตัวมีแนวโน้มลดลง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ช่วงวันที่ 19 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป สถานการณ์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากลมทางใต้ ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่
แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น
 

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มงวด การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรง ของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับสุขภาพอนามัยของประชาชน แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ ก่อนออกจากบ้าน ผ่านช่องทาง ดังนี้

     - แอปพลิเคชัน AirBKK
     - www.airbkk.com
     - www.pr-bangkok.com
     - FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
     - FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
     - FB: กรุงเทพมหานคร
     - LINE ALERT
     - LINE OA @airbangkok
แจ้ง 10 อันดับโลก "PM2.5" เมืองอากาศแย่ "ประเทศไทย" สถานการณ์ดีขึ้น