svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้น "ภูเขาไฟฟูจิ" ใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์

14 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ญี่ปุ่นจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะขึ้น "ภูเขาไฟฟูจิ" ในแต่ละวัน และเปิดระบบจองตั๋วออนไลน์ เพื่อหวังแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกิน เนื่องจากวิตกเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ญี่ปุ่นจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้น \"ภูเขาไฟฟูจิ\" ใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์

ทางการจังหวัดยามานาชิประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวแออัดในเส้นทางโยชิดะ ซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักปีนเขาส่วนใหญ่เพื่อไปยัง "ภูเขาไฟฟูจิ" โดยจะจำกัดจำนวนนักปีนเขาเดินทางขึ้นเขาได้เพียงวันละ 4,000 คน และแต่ละคนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 13 ดอลลาร์สหรัฐฯ

และเพื่อลดความกังวลของนักปีนเขาว่าจะขึ้นเขาไม่ได้เพราะโควตาเต็มแล้ว จึงใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถขึ้นเขาได้ตามแผนที่วางไว้ โดยจะเริ่มเปิดให้จองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ สำหรับช่วงฤดูปีนเขาระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน

ญี่ปุ่นจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้น \"ภูเขาไฟฟูจิ\" ใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์

"ภูเขาฟูจิ" ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวปีนเขาที่สูง 3,776 เมตรแห่งนี้ มากกว่า 220,000 คน โดยหลายคนเลือกปีนเขาข้ามคืนเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้น

แต่นักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากเลือกถ่ายภาพภูเขาฟูจิจากบริเวณบ้านเมืองโดยรอบ และจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง คือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน  ที่ด้านหลังจะเห็นยอดภูเขาฟูจิ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลกระทบต่อการจราจร ที่มักมีคนเดินข้ามถนนอย่างน่าอันตรายเพื่อให้ได้มุมภาพที่สวยที่สุด ทำให้ทางการท้องถิ่นเริ่มสร้างแผงกั้นบังวิวหลังร้านลอว์สัน เพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่ข้ามถนนโดยฝ่าสัญญาณไฟจราจร รุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคล และทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง

ญี่ปุ่นจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้น \"ภูเขาไฟฟูจิ\" ใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์

logoline