svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

"ลาว" ขาดแคลนแรงงานหนัก คนหนีไปต่างประเทศ

สาธารณรัฐปะชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างหนัก จนรัฐบาลต้องเรียกต้องให้เรียกร้องให้ชาวลาวในประเทศอื่น เดินทางกลับประเทศ

สื่อท้องถิ่น "ลาว อิโคโนมิค นิวส์ แชนแนล" (Lao Economic News Channel) รายงานว่าทางการ สปป.ลาว กำลังเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของลาว สมาพันธ์สหภาพแรงงานลาว และหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ได้ร่วมหารือถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแผนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต เพราะกลุ่มนายจ้างในหลายสาขากำลังประสบปัญหาขาดแคลนพนักงาน หลังจากชาวลาวแห่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อหางานที่ให้ค่าจ้างดีกว่า และมีเงื่อนไขการทำงานที่ดีกว่า

\"ลาว\" ขาดแคลนแรงงานหนัก คนหนีไปต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทเอกชนในลาวได้ร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากคนหนุ่มสาวกำลังมองหางานในประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ออกประกาศให้ทางการท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลจำนวนชาวบ้านที่ทำงานในต่างประเทศ จำนวนผู้ว่างงาน และผู้มีรายได้น้อย

\"ลาว\" ขาดแคลนแรงงานหนัก คนหนีไปต่างประเทศ

การขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การว่างงานที่ถูกต้องแม่นยำ ได้เพิ่มปัญหาหลายประการ เช่น กระบวนการรับสมัครงานที่ไม่เป็นทางการ การขาดการคุ้มครอง การจ้างงาน และการขาดตัวชี้วัดต่าง ๆ สำหรับตลาดแรงงาน