svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

เด็กเกเรในวันนี้ อาจกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เงินเดือนสูงในวันหน้า

28 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เด็กที่เคยเกเร เป็นอันธพาลในโรงเรียน อาจจะมีอนาคตสดใสกว่าที่หลายคนคิด เพราะมีผลงานวิจัยที่ชี้ว่าเด็กกลุ่มนี้ เมื่อโตขึ้น มีแนวโน้มว่าจะมีเงินเดือนสูงกว่าเด็กที่ไม่เกเร

ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ในอังกฤษพบว่า เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเร หรือมีปัญหาในโรงเรียน เช่น เป็นนักเรียนที่กลั่นแกล้งผู้อื่น หรือทำตัวเป็นอันธพาล เมื่อโตขึ้นเข้าสู่วัยกลางคน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีเงินเดือนสูงกว่าเด็กที่มีพฤติกรรมทั่วไป ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากสมุดพกของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-16 ปี ในช่วงปี 1970 และนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันว่าแต่ละคนทำงานอะไรบ้าง และมีเงินเดือนเท่าไร จึงพบว่ากลุ่มเด็กมีปัญหาสมัยเรียนหนังสือ กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขในการทำงานในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะมีเงินเดือนที่สูงกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ

ผู้วิจัยพบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะกลุ่มเด็กเกเร ได้เรียนรู้บทเรียนหลายอย่างระหว่างเรียนหนังสือว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎ หรือการทำตัวเหลวแหลก จะได้รับบทลงโทษในภายหลัง ทำให้หลายๆ คน เริ่มปรับปรุงพฤติกรรม จนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ตั้งใจทำงาน มีเป้าหมายในชีวิต จนประสบความสำเร็จ

 

ส่วนกลุ่มเด็กนักเรียนที่โตมาแล้ว มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการทำงาน คือกลุ่มเด็กที่สมัยเรียนหนังสือไม่สามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นได้ หรือมีปัญหาเรื่องการมีสมาธิในห้องเรียน

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของเด็กนักเรียนในวัยเรียน ไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะประเมินได้ว่าในอนาคต เด็กจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างไร ซึ่งมีปัจจัยอย่างอื่นที่สำคัญไม่แพ้กัน เช่น สถานะทางสังคม สภาพแวดล้อมในครอบครัว รายได้ของผู้ปกครอง

logoline