svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ผ่านมติหยุดยิงฉนวนกาซาแล้ว

26 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

หลังจากที่พยายามมานานหลายเดือน ในที่สุด คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ก็โหวตผ่านมติการหยุดยิงในฉนวนกาซาสำเร็จ ซึ่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในทันที และตัวประกันทุกคนต้องได้รับการปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ UNSC ได้ผ่านมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีในฉนวนกาซา ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือการถือศีลอด โดยที่ผ่านมา UNSC พยายามผ่านมติหยุดยิงฉนวนกาซามานานหลายครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะมีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วย และใช้สิทธิวีโต ซึ่งการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ มีสมาชิกของ UNSC ให้คะแนนเสียงผ่าน 14 เสียง โดยมีสหรัฐฯ งดออกเสียง แต่ยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิวีโต จึงทำให้มติได้รับการรับรอง

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ผ่านมติหยุดยิงฉนวนกาซาแล้ว

มติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงที่ได้รับการรับรองครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการหยุดยิง จากเดิมที่ใช้คำว่า “Permanent Cease-Fire” ที่แปลว่า “การหยุดยิงแบบถาวร”เปลี่ยนเป็นคำว่า “Lasting Cease-Fire” ที่แปลว่า “การหยุดยิงที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้อิสราเอลมีช่องทางป้องกันตัวเองได้ และเปิดโอกาสให้ทั้งฝ่ายอิสราเอล และกลุ่มฮามาสเจรจาเงื่อนไขเพื่อจุดประสงค์คือสันติภาพที่ยั่งยืน

มติของ UNSC ยังเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวตัวประกันที่ถูกจับไปทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งนี่เป็นครั้งแรก ที่ UNSC เรียกร้องให้มีการหยุดยิง นับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 32,000 ราย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ผ่านมติหยุดยิงฉนวนกาซาแล้ว

ด้านอิสราเอลไม่พอใจมติของ UNSC และไม่พอใจสหรัฐฯ ที่ไม่ใช้สิทธิวีโตเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลประกาศว่าจะไม่หยุดโจมตีฉนวนกาซา จนกว่าตัวประกันชาวอิสราเอลทุกคนจะได้รับการปล่อยตัว

ด้านกลุ่มฮามาสแสดงความยินดีต่อมติของ UNSC และบอกว่ามีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันและนักโทษกับฝ่ายอิสราเอล

 

การหยุดยิงในฉนวนกาซา นอกจากจะช่วยไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบไปมากกว่านี้ ยังจะช่วยเปิดทางให้หน่วยบรรเทาทุกข์นานาชาติ ส่งขบวนรถบรรทุก เข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่กำลังเจอวิกฤตขาดอาหารและยารักษาโรค

logoline