svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

บังกลาเทศห้ามจับช้างมาเลี้ยงและใช้ในการแสดง พบมีขั้นตอนทรมานสัตว์

26 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

บังกลาเทศออกกฎหมายปกป้องช้าง ด้วยการระงับการออกใบอนุญาตเลี้ยงลูกช้างและนำช้างมาใช้ในธุรกิจหาเงิน อย่างการแสดง เพราะมีขั้นตอนการฝึกที่ทรมานช้าง

ศาลสูงสุดในบังกลาเทศมีคำสั่งยกเลิกการออกใบอนุญาตเลี้ยงลูกช้าง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจับลูกช้างมาเลี้ยงเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันมีช้างจำนวนมากที่ถูกนำมาเดินเร่ขอทานในเมือง ใช้แสดงละครสัตว์ หรือการแสดงตามข้างถนน โดยในตอนนี้ มีช้างประมาณ 200 ตัว ในบังกลาเทศ และกว่าครึ่งหนึ่งเป็นช้างที่ถูกจับมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็ก

 

ที่ผ่านมา กระทรวงป่าไม้ของบังกลาเทศอนุญาตให้จับช้างมาฝึกเพื่อใช้งานในการลากซุง แต่กลับมีช้างจำนวนมากที่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ โดยเฉพาะขั้นตอนการฝึกลูกช้าง ที่ต้องพรากจากแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ถูกล่ามโซ่เป็นเวลานานหลายเดือน และใช้วิธีการลงโทษหลายแบบเพื่อสอนให้ลูกช้างแสดงท่าทางต่างๆ ได้

จำนวนช้างในบังกลาเทศลดลงอย่างมาก จากการล่าและการจับมาใช้งานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการขยายพื้นที่ทำการเกษตรของมนุษย์ ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่หากินของช้างลดน้อยลง

ในส่วนของประเทศไทย ก็มีการรณรงค์ให้เลิกสนับสนุนการนำช้างมาแสดงในธุรกิจท่องเที่ยว โดยสวนดุสิตโพล เคยทำผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวไทยอายุระหว่าง 16-55 ปี จำนวน 1,116 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มองว่ากิจกรรมที่มีการนำช้างมาสร้างความบันเทิง เช่น การขี่ช้าง หรือแสดงโชว์ช้าง เป็นการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 76.60% มองว่า การแสดงโชว์ช้างเป็นการบังคับให้ช้างแสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของสัตว์ป่าและเป็นการทรมานช้าง

logoline