svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

แพทย์ฝึกหัดเกาหลีใต้กว่า 6,400 คน ลาออกต้านเพิ่มโควตารับ นศ.

20 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

บริการด้านการรักษาพยาบาลในเกาหลีใต้เริ่มได้รับผลกระทบ หลังแพทย์ฝึกหัดมากถึง กว่า 6,400 คนยื่นใบลาออก ซึ่ง 25% เริ่มหยุดงานแล้ว เพื่อคัดค้านแผนของรัฐบาลที่จะเพิ่มโควตารับนักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการแพทย์

ปัก มิน-ซู รัฐมนตรีช่วยคนที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ เปิดเผยในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ว่า  มีแพทย์ฝึกหัด 6,415 คนในโรงพยาบาล 100 แห่งยื่นหนังสือลาออกแล้วเมื่อวันจันทร์ โดย 1,630 คน หรือ 25% ของแพทย์ที่ยื่นใบลาออก หยุดทำงานแล้วตั้งแต่เวลา 23.00 น. และกระทรวงฯ สั่งให้แพทย์ฝึกหัด 831 คนกลับเข้าทำงานตามปกติ

นอกจากนี้ประธานาธิบดียุน ซอก ยอล เรียกร้องให้แพทย์ฝึกหัดยกเลิกการประท้วง ที่ใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นตัวประกัน

เกาหลีใต้มีแพทย์ฝึกหัดรวมเกือบ 13,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีแพทย์ฝึกหัดราว 30%-40% ของจำนวนบุคลากรการแพทย์ทั้งหมด

แพทย์ฝึกหัดเกาหลีใต้กว่า 6,400 คน ลาออกต้านเพิ่มโควตารับ นศ. สมาคมการแพทย์เกาหลี และสมาคมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้านเกาหลี เรียกร้องให้สมาชิกหยุดงานประท้วงในวันนี้  เพื่อคัดค้านแผนของรัฐบาลที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ว่า จะเพิ่มโควตารับนักศึกษาแพทย์ประจำปีในวิทยาลัยการแพทย์ 40 แห่งทั่วประเทศอีก 2,000 คนต่อปี จากปัจจุบัน 3,058 คนเป็น 5,058 คนในปีหน้า

รัฐบาลให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องเพิ่มนักศึกษาแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์  โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและแพทย์เฉพาะทางที่จำเป็น เช่น การผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง กุมารเวช สูตินรีเวช และการรักษาฉุกเฉิน

แต่แพทย์ อ้างว่า รัฐบาลไม่ได้ปรึกษาหารืออย่างรอบด้านในการจัดทำแผนดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของการศึกษาและการบริการทางการแพทย์ย่อหย่อน นอกจากนี้พวกเขาบอกว่า ขณะนี้มีแพทย์เพียงพอ และนโยบายใหม่อาจกระทบต่อสถานะการเงินของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขณะที่การหยุดงานประท้วงของแพทย์ฝึกหัดส่งผลให้ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาอื่น ๆ จำนวนหนึ่ง  โดยโรงพยาบาลใหญ่บางแห่งในกรุงโซล ผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัดไม่เร่งด่วน ถูกให้กลับหรือส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น อย่างไรก็ตามบริการทางการแพทย์ยังไม่ถึงขั้นหยุดชะงักในวงกว้าง และรัฐบาลออกมาตรการรองรับด้วยการขยายเวลาเปิดบริการของโรงพยาบาลรัฐ 97 แห่ง และแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลทหาร 12 แห่งจะเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการได้

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในระดับต่ำที่สุดในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา (OECD) คือ แพทย์ 2.5 คนต่อประชากร 1,000 คน และโรงพยาบาลกว่า 90% ในเกาหลีใต้ดำเนินงานโดยภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ แสดงความเห็นว่า หากมีแพทย์เพิ่มขึ้น การแข่งขันเพิ่มขึ้น รายได้ของแพทย์จะลดลง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาคัดค้านเพิ่มจำนวนแพทย์มากขึ้น และแพทย์ฝึกหัดคัดค้านนโยบายนี้เพราะพวกเขาจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงเริ่มต้นทำงาน

แพทย์ในเกาหลีใต้มีรายได้สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยข้อมูลของ OECD ระบุว่า แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโรงพยาบาลของรัฐ ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยปีละเกือบ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

logoline