svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

จีนบังคับใครมีผู้ติดตามในโซเชียลเกิน 500,000 คน ต้องใช้ชื่อจริง

02 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังในจีน ออกกฎใหม่ บังคับผู้ใช้งานที่มีผู้ติดตามเกิน 500,000 คน ต้องใช้ชื่อจริงเท่านั้น ใครไม่ยอมทำตาม จะถูกจำกัดการมองเห็น

ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังในจีน อย่าง WeChat, Weibo, TikTok, Douyin หรือแม้แต่แพลตฟอร์มค้นหาอย่าง Baidu และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ์อย่าง Xiaohongshu ที่มีผู้ติดตามเกิน 500,000 คน ถูกบังคับให้ต้องใช้ชื่อจริงเท่านั้น ห้ามใช้ชื่ออื่นๆ สมัครใช้งาน ซึ่งหากผู้ใช้งานคนไหนที่มีผู้ติดตามเกิน 500,000 คน ยังไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้ชื่อจริง ก็จะถูกจำกัดการมองเห็น หรือจำกัดสิทธิในการหารายได้

จีนบังคับใครมีผู้ติดตามในโซเชียลเกิน 500,000 คน ต้องใช้ชื่อจริง

ผู้ใช้งานจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับมาตรการบังคับให้ใช้ชื่อจริง เพราะเป็นการคุกคามข้อมูลส่วนบุคคล ขณะที่แพลตฟอร์มต่างๆ อธิบายเหตุผลการบีบบังคับผู้ใช้งานที่มียอดผู้ติดตามเกิน 500,000 คน ต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อจริงเพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเวลาสร้างคอนเทนต์อะไรออกมา และเพื่อทำให้พื้นที่โซเชียลมีเดียของจีนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้มีบัญชีผู้ใช้งานหลายพันบัญชีที่ไม่เปิดเผยชื่อจริง ถูกลบออกจากระบบ แต่แพลตฟอร์มต่างๆ ยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้งานที่มีจำนวนผู้ติดตามน้อยกว่า 500,000 คน จะไม่ได้รับผลกระทบ

logoline