svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ชาวอิสราเอลนับหมื่นยังคงประท้วงต้านปฏิรูปตุลาการ

30 เมษายน 2566

ชาวอิสราเอลยังคงพากันออกมาประท้วงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 17 เพื่อประท้วงแผนการปฏิรูปศาลจากรัฐบาลชาตินิยม ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย

ชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนรวมตัวกันประท้วงประท้วงบนท้องถนนของกรุงเทล-อาวีฟ เมื่อวันเสาร์ ต่อต้านแผนปฏิรูประบบตุลาการของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ซึ่งเสนอให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา และอนุญาตให้รัฐบาลสามารถลบล้างคำตัดสินของศาลด้วยเสียงข้างมากในรัฐสภา 

ชาวอิสราเอลนับหมื่นยังคงประท้วงต้านปฏิรูปตุลาการ

การประท้วงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่สัปดาห์ที่ 17 โดยเฉพาะบริเวณจัตุรัสเทลอาวีฟเหนือทางหลวงสายหลัก และมีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจลาจลในบางจุด การประท้วงครั้งนี้ยังมีความสำคัญเพื่อกดดันรัฐบาลในช่วงสองวันสุดท้ายก่อนการเปิดประชุมสภาภาคฤดูร้อน

ผู้ประท้วงบอกว่า พวกเขาต้องออกมาคัดค้านต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำกับประชาธิปไตยของอิสราเอล เพื่อให้แน่ใจว่าลูกหลานของพวกเขาจะมีประชาธิปไตยเหมือนที่เคยมีในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา มีความเจริญและปลอดภัย มีที่อยู่อาศัยที่ดีในฐานะประชาชน 

ชาวอิสราเอลนับหมื่นยังคงประท้วงต้านปฏิรูปตุลาการ

ขณะที่รัฐบาลกล่าวว่า การปฏิรูประบบตุลาการคือความจำเป็น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับฝ่ายตุลาการที่ก้าวกายขอบเขตของรัฐสภาและฝ่ายบริหารอย่างอุกอาจ อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ยอมระงับแผนปฏิรูปชั่วคราวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประท้วงของประชาชน